636
450 نفر از پزشکان بسیجی به ... ارایه خدمات به زایران ... ایام اربعین حسینی، گفت: به ...


641
450 نفر از پزشکان بسیجی به ... ارایه خدمات به زایران ... ایام اربعین حسینی، گفت: به ...


423
450 نفر از پزشکان بسیجی به ... ارایه خدمات به زایران ... ایام اربعین حسینی، گفت: به ...


934
450 نفر از پزشکان بسیجی به ... ارایه خدمات به زایران ... ایام اربعین حسینی، گفت: به ...


977
450 نفر از پزشکان بسیجی به ... ارایه خدمات به زایران ... ایام اربعین حسینی، گفت: به ...


573
... از 450 هزار نفر از زوار حسینی ... به اربعین حسینی، بیش از 2 ... به زائران ارایه خدمات ...


514
... همچنان مسدود است و فقط اتوبوس های خالی برای بازگرداندن زائران می توانند به ... به دست ...


406
پياده روي ده ها ميليوني اربعين حسيني و دفع يک شبهه 1 . پیاده روی ده ها میلیونی اربعین - پایگاه ...


958
حدود 400 نفر از دانش آموزان پسر بسیجی به مدت 3 روز از ... اربعین حسینی ... به بیش از یک متر می ...


239
... است که زایران اربعین حسینی می ... حسینی خدمات می دهند ... ۴۰۰ نفر از خادمین اربعین به ...


365
... همچنان مسدود است و فقط اتوبوس های خالی برای بازگرداندن زائران می توانند به ... به دست ...


810
پياده روي ده ها ميليوني اربعين حسيني و دفع يک شبهه 1 . پیاده روی ده ها میلیونی اربعین - پایگاه ...


276
حدود 400 نفر از دانش آموزان پسر بسیجی به مدت 3 روز از ... اربعین حسینی ... به بیش از یک متر می ...


664
... است که زایران اربعین حسینی می ... حسینی خدمات می دهند ... ۴۰۰ نفر از خادمین اربعین به ...


333
... آنتی‌بیوتیک به پزشکان هشدار می ... 450 هزار نفر از مرزهای ... به اربعین حسینی ...


741
نفر از زائران اربعین از مرزها ... آمادگی ارایه خدمات به ۵۰۰ ... از اربعین حسینی منتشر می ...


953
... برای 92 نفر از زائرین به ... برف به بیش از یک متر می رسد ... زایران نوروزی، ارایه ...


171
... کل به شمار می‌رود؛ از ... به حضور بیش از 800 نفر ... روز اربعین حسینی در کربلا به ...


98
... انجام می‌دهند) به ... هدایت از راه دور می تواند به ... پزشکان برای به هوش ...


409
... در اربعین حسینی. ... كه به سه نفر از ياران ... های ناب به دست می آید. زایران خانه خدا ...