612
... ارایه خدمات به زایران ... 450 نفر از پزشکان بسیجی با استقرار در مرزهای غربی و جنوب غرب کشور ...


70
450 نفر از پزشکان بسیجی به ... ارایه خدمات به زایران ... ایام اربعین حسینی، گفت: به ...


222
450 نفر از پزشکان بسیجی به ... ارایه خدمات به زایران ... ایام اربعین حسینی، گفت: به ...


809
450 نفر از پزشکان بسیجی به ... ارایه خدمات به زایران ... ایام اربعین حسینی، گفت: به ...


108
مرز مهران محل تردد 50 درصد زائران ورودی به ... 50 درصد از زائران اربعین حسینی گذرگاه ... می پسندم ...


782
... همچنان مسدود است و فقط اتوبوس های خالی برای بازگرداندن زائران می توانند به ... به دست ...


895
حدود 400 نفر از دانش آموزان پسر بسیجی به مدت 3 روز از ... اربعین حسینی ... به بیش از یک متر می ...


548
... اربعین-حسینی ‎به گزارش ... نیز ضمن ارایه گزارشی از ... می شود یک هزار نفر از ...


760
خروج يک ميليون زائر ايراني اربعين از مرزها به سمت کربلا پيش‌بيني‌ حضور بيش از ميليون زائر ...


126
هیجار،پایگاه خبری الیگودرز، هی جار، عکس،اخبار الیگودرز،الیگودرز،ورزش الیگودرز،دیدنیهای ...


173
مرز مهران محل تردد 50 درصد زائران ورودی به ... 50 درصد از زائران اربعین حسینی گذرگاه ... می پسندم ...


554
... همچنان مسدود است و فقط اتوبوس های خالی برای بازگرداندن زائران می توانند به ... به دست ...


149
حدود 400 نفر از دانش آموزان پسر بسیجی به مدت 3 روز از ... اربعین حسینی ... به بیش از یک متر می ...


323
... اربعین-حسینی ‎به گزارش ... نیز ضمن ارایه گزارشی از ... می شود یک هزار نفر از ...


310
خروج يک ميليون زائر ايراني اربعين از مرزها به سمت کربلا پيش‌بيني‌ حضور بيش از ميليون زائر ...


203
هیجار،پایگاه خبری الیگودرز، هی جار، عکس،اخبار الیگودرز،الیگودرز،ورزش الیگودرز،دیدنیهای ...


571
... کل به شمار می‌رود؛ از ... به حضور بیش از 800 نفر ... روز اربعین حسینی در کربلا به ...


634
... در آستانه اربعین حسینی 700 نفر از ... 450 پزشک بسیجی به زائران اربعین حسینی خدمات می دهند ...


247
... رسانی به زایران ... نشان می‌دهند این رویداد از 3.5 ... از پزشکان به خوردن ...


18
آنلاین برای 240 تن از پزشکان شاغل به ... امت آن را ادامه می دهند. ... انتخاب شدن یک نفر به ...