568
35 درصد ناوگان تاکسیرانی کشور فرسوده است; 40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ...


332
کلیپ دختر و پسر در تاکسی تبریز. ... در تاکسي و سلب آزادی از آن ها برای کسب پول، به ۱۵ سال ...


600
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


494
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


762
صفحه ویژه سفر رئیس جمهور به تبریز. صفحه ویژه نیمه شعبان. صفحه ویژه رحلت امام و قیام 15 ...


321
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


182
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ... رقم چهار هزار و 430 دستگاه 15 تا 20 سال عمر دارد.


80
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


125
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


918
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


354
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


483
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


655
... 25 درصد از ناوگان تاکسیرانی این شهر که در عمر فرسودگی قرار دارد ... بالای این ناوگان ...


287
کرایه تاکسی 15 درصد ... لوکس از 30 درصد ناوگان تاکسیرانی ; ... تاکسی با عمر بالای 10 سال ...


25
ارتقای رتبه شتاب علمی کشور از 15 به یک در چهار سال ... عمر بالای ... ناوگان تاکسیرانی تبریز ...


974
... نوسازی ناوگان تاکسیرانی از ... با عمر بالای ۱۰ سال تا ... هست که 15 سال سابقه ...


796
وی درباره میانگین عمر ناوگان تاکسیرانی ... سال قبل/ ساماندهی 40 هزار ... 15 درصد از ...


900
... نوسازی ناوگان تاکسیرانی انجام ... هزینه بالای باطری ... از ۳۰ سال عمر دارد ، در ...


436
... بلند مدت 15 درصد است که ... و نوسازی ناوگان تاکسیرانی خمینی شهر ... بالای 40 درصد بود و ...


386
نوسازی 40 درصد ... ناوگان تاکسیرانی کشور در ... و تا پایان سال ۵۰ هزار ...