10
تبریز- ایرنا- مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز گفت: هم اکنون حدود 40 درصد از ناوگان ...


428
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد. مسکینی لنگرودی. دانلود اهنگ غزل خوان ...


179
... 40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد ... تبریز بالای 15 سال عمر ...


628
40 درصد ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیاز به نوسازی دارد عصر خودرو- مشاور اجرایی اتحادیه ...


811
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ... رقم چهار هزار و 430 دستگاه 15 تا 20 سال عمر دارد.


381
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ... رقم چهار هزار و 430 دستگاه 15 تا 20 سال عمر دارد.


120
نوسازی 70 درصد از ناوگان تاکسیرانی ... تاکسی‌های با عمر بالای 10 سال در تبریز ... دارد ; 20 درصد ...


431
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... هم اکنون حدود 40 درصد از ناوگان ...


344
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... هم اکنون حدود 40 درصد از ناوگان ...


929
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد ; عکس/ وقوع سیل و آبگرفتگی در شهرستان مهر ...


586
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... هم اکنون حدود 40 درصد از ناوگان ...


67
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد ; عکس/ وقوع سیل و آبگرفتگی در شهرستان مهر ...


300
... اکنون 50 درصد ناوگان تاکسیرانی این ... 15 هزار قطعه دارد ... فرسوده بالای 50 سال عمر را ...


661
... هوای تبریز چندین روز از سال با ... ناوگان تاکسیرانی و ... های با عمر بالای 10 سال در ...


784
... ناوگان تاکسیرانی استفاده شده و حتی 658 دستگاه تاکسی که عمر بالای 10 سال ... درصد کل ناوگان ...


656
مهار دیو آلودگی تبریز با نوسازی ناوگان عمومی تبریز ... ناوگان تاکسیرانی ... عمر بالای 10 سال ...


52
... اکنون 50 درصد ناوگان تاکسیرانی این ... 15 هزار قطعه دارد ... فرسوده بالای 50 سال عمر را ...


546
ایلام - ایرنا - مسئول واحد تاکسیرانی شهر ایوان گفت: امسال 40 درصد از ناوگان حمل و نقل عمومی این ...


190
... اکنون 50 درصد ناوگان تاکسیرانی این ... 15 هزار قطعه دارد ... فرسوده بالای 50 سال عمر را ...


885
حضور"برلیانس"در ناوگان تاکسیرانی ... دارد ولی در اینکه ناوگان ... بالای 40 سال فقط یک درصد ...