820
تبریز- ایرنا- مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز گفت: هم اکنون حدود 40 درصد از ...


703
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


474
تمامی خبرها به صورت خودکار از سایت های فارسی زبان جمع آوری شده و وب سایت خبر خوان هیچ ...


12
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد ... ناوگان اتوبوسرانی تبریز و ...


204
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد ... ناوگان اتوبوسرانی تبریز و ...


934
... 40 درصد از ناوگان حمل ونقل عمومی موجود بالای 10 سال عمر دارد ... ناوگان تاکسیرانی ...


814
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


534
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


393
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


238
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


560
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


566
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


96
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


670
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


730
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ... هم اکنون حدود 40 درصد از ...


411
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


564
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


737
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


809
... 25 درصد ازکل ناوگان باری فعال ... آموزان دختر کشور در سال آینده/پوشش 28 هزار ...


214
حق بیمه تاکسیرانی سال 95. ... تاکسیرانان جدید به ناوگان ... به دلیل سن بالای ۵۰ سال ...