777
35 درصد ناوگان تاکسیرانی کشور فرسوده است; 40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ...


643
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


351
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


135
... هیبریدی به ناوگان تاکسیرانی تا 3 سال ... سال آینده بیش از 10 هزار تاکسي هیبریدی به ناوگان ...


337
... به ناوگان تاکسیرانی تا 3 سال ... سال آینده بیش ... آلودگی هوای شهر دارد بتوانیم ناوگان ...


576
هیوندا به ناوگان تاکسیرانی - 2. هیوندا به ناوگان تاکسیرانی - 2. دبلیو ...


348
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


785
شصت و هشت سال "نکبت" ... این سالاد طرز تهیه آسانی نیز دارد و شما می توانید به راحتی ...


181
... 25 درصد از ناوگان تاکسیرانی این شهر که در عمر فرسودگی قرار دارد ... بالای این ناوگان ...


801
ورود ۶۵ واگن جدید به ناوگان مترو تهران - 132.


857
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


785
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


232
... هیبریدی به ناوگان تاکسیرانی تا 3 سال ... سال آینده بیش از 10 هزار تاکسي هیبریدی به ناوگان ...


716
... به ناوگان تاکسیرانی تا 3 سال ... سال آینده بیش ... آلودگی هوای شهر دارد بتوانیم ناوگان ...


158
هیوندا به ناوگان تاکسیرانی - 2. هیوندا به ناوگان تاکسیرانی - 2. دبلیو ...


421
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


913
شصت و هشت سال "نکبت" ... این سالاد طرز تهیه آسانی نیز دارد و شما می توانید به راحتی ...


767
... 25 درصد از ناوگان تاکسیرانی این شهر که در عمر فرسودگی قرار دارد ... بالای این ناوگان ...


411
ورود ۶۵ واگن جدید به ناوگان مترو تهران - 132.


733
کرایه تاکسی 15 درصد ... لوکس از 30 درصد ناوگان تاکسیرانی ; ... تاکسی با عمر بالای 10 سال ...