997
10 سال از فقدان مرتضی ممیز گذشت/ او یک نفر نبود نفرات بود . ... مشهد- ایرنا- 170 نفر از خادمان ...


3
10 سال از فقدان مرتضی ممیز گذشت/ او یک نفر نبود نفرات بود . ... مشهد- ایرنا- 170 نفر از خادمان ...


927
10 سال از فقدان مرتضی ممیز گذشت/ او یک نفر نبود نفرات بود . ... مشهد- ایرنا- 170 نفر از خادمان ...


159
... در این 10 سال، هر سال بنیاد ممیز و ... همت مرتضی ممیز یکی از ... بود. او یکی از ...


206
شرکت عمران آذرستان در نظر دارد نسبت به جذب یک نفر ... تا 10 سال پس از ... ناقص بود از ...


776
همه چیز شلوغ و سردر گم بود. اولین شخصی که از او ... از شادروان مرتضی ممیز ... پس از یک سال و ...


177
همه چیز شلوغ و سردر گم بود. اولین شخصی که از او ... از شادروان مرتضی ممیز ... پس از یک سال و ...


695
... دبی بود، پس از گذشت دو سال ... طی یک دوره مشخص، همه آثار او را ... مرتضی ممیز ...


77
10 سال از 20 سال ... حتي پس از گذشت زمان دراز از فقدان آن ها ... گرسنه و تشنه بود . از او ...


182
10 posts published by aleborzma during April 2013


201
یاتما تولکی دالداسندا گوی یسون اصلان سنی، كچمه نامرد كورپیسینن گوی آپارسون سیل سنی


378
... و بعد از گذشت سال اول ... شما نبود؟ نه دیگه منطبق بود. ... استاد مرتضی ممیز که یک ...


211
او از سال ۱۳۳۷ تا سال ۱۳۵۷ ... دو کودک کارشان این بود که با یک گوی به ... ٤ زادروز مرتضی ممیز ...


890
... و گاهی یک نفر می ... قبل از هر چیز او یک ... بود که قبل از سال ۱۳۴۰ ...


943
در سال گذشته یک ... سرطان او را از ما گرفته بود ، صحبت ... از ۳۰۰ هزار نفر گذشت;


622
... از فقدان پدر ، آرامشی بود بر ... بعد از جنگ، یک نفر به او ... که پس از گذشت بیش از یک سال ...


811
... سه اثر مرتضی ممیز، محسن ... تر از سال اول خواهد بود ... که از یک تا 4، 5 نفر ممکن ...


475
بنابر توصیه اکید یک نفر و ... بعد از گذشت زمان ... گرفته بود، پس از سال ها ...


652
ولی سید مرتضی از ... تشبیه قتل یک نفر به قتل همة ... آنچه در جلو او بود از تورات، و به ...


914
... (از سال ۱۳۸۴)شروع شده بود وربط ... انگشت او! هر یک از ما ... نبود. حال ما به از این بود! ...