775
سیروس گرجستانی گفت: قطعا و بدون شک جشنواره پر شوری خواهیم داشت چرا که کارگردانانی که سالها است از سینما فاصله گرفته اند امسال با فیلمهای خود در این گردهمایی سینمایی حضور پیدا می کنند و مطمئن ...


887
یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است . خشایار راد گفت: گاهی اوقات دستمزدهایی به ما ...


95
منابع خبری از سقوط یک بالگرد نظامی ارتش مصر ... یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است .


942
یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است . خشایار راد گفت: گاهی اوقات دستمزدهایی به ما ...


10
بازیگری از شغل هایی است که می تواند برخی از ... توهین آمیز به ... بازیگر سینما و ...


229
فریبا کوثری بازیگر سینما و ... برخی دستمزدها توهین‌آمیز است ... یک بازیگر است ...


566
یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است . خشایار راد گفت: گاهی اوقات دستمزدهایی به ما ...


559
یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است . خشایار راد گفت: گاهی اوقات دستمزدهایی به ما ...


253
یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است . خشایار راد گفت: گاهی اوقات دستمزدهایی به ما ...


625
... سریال های زیادی در حال تولید است که برخی از ... یک بازیگر یک تا سه ... بازیگر سینما و ...


618
یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است . خشایار راد گفت: گاهی اوقات دستمزدهایی به ما ...


964
... سریال های زیادی در حال تولید است که برخی از ... یک بازیگر یک تا سه ... بازیگر سینما و ...


876
مهر/ مهوش وقاری از بازیگران باسابقه تلویزیون و سینما از اینکه پیشنهادهای کار به طور عادلانه بین بازیگران توزیع نمی‌شود و پرداخت دستمزدها هم ضابطه‌مند نیست، انتقاد کرد.


217
بازیگر تلویزیون و سینما گفت: ارتباط کاری ما هنرمندان مختص به زمان کار است، ممکن است در فضای کار با هم صمیمی و گرم باشیم و احوالپرسی‌های فوق العاده‌ای داشته باشیم اما …


39
مهوش وقاری از بازیگران باسابقه تلویزیون و سینما از اینکه پیشنهادهای کار به طور عادلانه بین بازیگران توزیع نمی‌شود و پرداخت دستمزدها هم ضابطه‌مند نیست، انتقاد کرد.


55
مهوش وقاری از بازیگران باسابقه تلویزیون و سینما ... دستمزدها ... است. هرچند این بازیگر ...


671
یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است . خشایار راد گفت: گاهی اوقات دستمزدهایی به ما ...


61
وقتی یک بازیگر بیکار است ... سریال های زیادی در حال تولید است که برخی از ... نظرات توهین آمیز ...


495
مهوش وقاری از بازیگران باسابقه تلویزیون و سینما ... دستمزدها ناراضی است ... یک بازیگر ...


426
برخی نادر فتوره ... معتقد بودند که این یادداشت توهین‌آمیز بوده است. ... یک منتقد سینما در ...