326
خشایار راد گفت: گاهی اوقات دستمزدهایی به ما پیشنهاد می شود که واقعا توهین امیز است ...


241
فریبا کوثری بازیگر سینما و ... برخی دستمزدها توهین‌آمیز است ... یک پیشنهاد ...


496
گلایه خانم بازیگر از برخی برخوردهای توهین‌آمیز + ... در سینما; یک ... بازیگر در یک ...


112
... من به عنوان یک بازیگر جوان و ... یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌آمیز است.


785
... های برخی به صحبت‌های او درباره اشتباه یک دندانپزشک ... بازیگر تلویزیون که ...


265
یک بازیگر و تهیه کننده سینما معتقد است بازیگر ... یک بازیگر سینما ... بازیگر شود! برخی ...


137
... از یک بازیگر ... این دستمزدها ... در یک سکانس 3 روزه گفته است که 40 ...


763
یک بازیگر و تهیه کننده سینما معتقد است بازیگر ... یک بازیگر سینما ... بازیگر شود! برخی ...


62
بازیگر سینما و تلویزیون تئاتر تصادف ... طبقه متوسط رو به اضمحلال است ...


188
... خدشه است و اینکه برخی فیلم ... هم رفته است. بین سینما و ... بازیگر یک فیلم ...


887
یک بازیگر و تهیه کننده سینما معتقد است بازیگر ... یک بازیگر سینما ... بازیگر شود! برخی ...


569
یک بازیگر و تهیه کننده سینما معتقد است بازیگر ... یک بازیگر سینما ... بازیگر شود! برخی ...


760
... خدشه است و اینکه برخی فیلم ... هم رفته است. بین سینما و ... بازیگر یک فیلم ...


16
فحاشی به بازیگر سینما. ... برخوردهای توهین‌آمیز عده ... را به عنوان بازیگر یک جریان ...


974
... یک روز در عروسی ... باقی مانده است. این بازیگر سینما در خصوص کم کاری برخی از ...


235
پیدا کردن بازیگر از تلگرام توهین‌آمیز است ... سینما کرده است. ... یک بازیگر بسیار مهم است.


92
مقاله توهین آمیز ... عکس گذاشته و مستقیما به یک عده ... بازیگر زن مشهور به ...


531
... دستمزد یک بازیگر درجه ... دستمزدها توازن سینما را ... حوزه سینما این است که ...


789
... اسکندری با اشاره به اینکه گلایه‌های برخی ... است. بازیگر ... یک بازیگر زن: در سینما ...


374
بیماری عجیب و غریب یک بازیگر سینما و ... برخی این بیماری ... نظراتی که حاوی مطالب توهین ...