858
حمایت انجمن جراحی دامپزشکی ایران از دومین کنگره ملی ... و تحقیقات، تبریز، مشهد ...


197
برگزار کننده: دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز - تبریز ... پانزدهمین کنگره دامپزشکی ...


250
همایشها و کنگره ... بخش جراحی و ... دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز.


228
شهریور امسال دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه میزبان نهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران ...


640
The 1st Student Congress on Veterinary Clinical Pathology اولین کنگره دانشجویی کلینیکال پاتولوژی


697
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز ... توسط انجمن جراحی دامپزشکی ایران ... کنگره پژوهشی ...


603
دامپزشک: دومین کنگره ملی گیاهان دارویی با رویکرد ویژه به داروسازی دامپزشکی، در روزهای 25 و 26 ...


694
بخش جراحی درمانگاه تخصصی دانشکده دامپزشکی شامل دو قسمت جراحی دامهای کوچک و جراحی دامهای ...


263
دوازدهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی ایران جراحی دامپزشکی ...


982
خانه » همایش » علوم پایه » دامپزشکی » دهمین کنگره ... جراحـی دامپـزشکـی ... مشهد، تبریز ...


834
خانه » همایش » علوم پایه » دامپزشکی » دهمین کنگره ... جراحـی دامپـزشکـی ... مشهد، تبریز ...


233
جراحی; علوم ... هجدهمین کنگره دامپزشکی عکس هایی از مراسم گرامیداشت روز ملی دامپزشکی سال 1391 ...


50
... جراحی دامپزشکی ... کنگره دامپزشکی ... کنگره جراحی و بیهوشی تبریز ...


675
انجمن علمی دامپزشکی دانشگاه آزاد تبریز - کنگره ها وهمایشهای دامپزشکی -


486
دانشجویان دامپزشكی آزاد ورودی مهر 83 تبریز دامپزشکی ... شعار کنگره: دامپزشکی و ... جراحی و ...


774
انجمن جراحی دامپزشکی ایران به ... اسلامی واحد تبریز ... اخبار دامپزشکی و کنگره های ...


122
فراخوان ارسال مقاله یازدهمین کنگره ... · جراحی و بیهوشی دامپزشکی ... تبریز و حومه به ...


601
· اخذ مدرک دکتری تخصصی جراحی دامپزشکی از ... کنگره دامپزشکی ... 19 مهر 1391، تبریز ...


731
رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز از ... کوچک، جراحی، بیماری ... این کنگره را ...


434
1-نوشین قیمی،پایان نامه دکتری تخصصی، استاد مشاور. 2-علیرضا یوسفی، تاثیر نانوذرات اکسید روی ...