232
کمیسیون ماده 20 ... مركب از اعضاء زير در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ...


24
کمیسیون ماده 20 ... مركب از اعضاء زير در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ...


971
... و تشکیل کمیسیون ماده 20 در ... نیست/ وزارت بهداشت در سه ... کتاب های بهداشت ...


470
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی از موافقت کمیسیون ماده 20 وزارت بهداشت در زمینه ...


851
... معاون ذیربط وزارت بهداشت،درمان و آموزش ... کمیسیون ماده 20 این معاونت می ...


787
کمیسیون ماده 20. ... وآشاميدني مصوب 23/11/1367 به وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکي ...


719
تاریخ: 16 دی 1395 کلاسه پرونده: 94/486 شماره دادنامه: 676 موضوع رأی: عدم ابطال مصوبه کمیسیون ...


517
در پی انتقال برخی گرایش‌های روان‌شناسی به وزارت بهداشت مطرح شد؛ ضرورت بررسی ملاک ...


36
... تائید وزارت بهداشت ... کمیسیون قانونی ماده 20 ... قانونی ماده 20 وزارت ...


571
در کمیسیون ماده 20، پرونده‌هایی ... بخشی امور درمان وزارت بهداشت از 18 آبان ماه ...


694
... تائید وزارت بهداشت ... کمیسیون قانونی ماده 20 ... قانونی ماده 20 وزارت ...


299
تنها وزارت بهداشت می تواند عهده دار ... نماینده وزیر بهداشت در کمیسیون ماده 20، نیز ...


645
... به تأیید کمیسیون ماده ... توسط وزارت بهداشت ... به تأیید کمیسیون ماده (20) ...


369
... اي از طرف وزارت بهداشت، درمان و ... ماده 9 و ارايه ... حداقل 20 مقاله علمی ...


602
كميسيون ماده 20; كميسيون ماده 11; ... کمیسیون ماده 11 ... به پیشنهاد وزارت بهداشت ،درمان ...


642
معرفی اجمالی کمیسیون ماده 20 ; ... معرفی مسئول واحد فیزیک بهداشت ; شرح وظایف مسئول واحد ...


591
همزمان، موافقت اصولي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با ايجاد ... کمیسیون ماده 20;


708
... توسط وزارت بهداشت ... با رای کمیسیون مذکور در ماده 20 این ... موضوع ماده 20 این ...


574
کمیسیون ها. آموزش و ... بهداشت و ... بررسی طرح نحوه اجرای بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه ۵ ...


499
فیزیک بهداشت ... معرفی مسئول کمیسیون ماده 20. عملكردكمسیون ماده 31. شرح وظایف كمیسیون ...