499
کمیسیون ماده 20 دانشگاه علوم پزشکی ... توانمندی مردم / وزارت بهداشت و آموزش و پرورش در ...


705
کمیسیون ماده 20. يكي از وظايف و اختيارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در قانون مربوط ...


805
معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان کمیسیون ماده 20 داروخانه‌های این دانشکده را صبح ...


868
کمیسیون ماده 20. ... وآشاميدني مصوب 23/11/1367 به وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکي اجازه ...


87
کمیسیون قانونی ماده 20. ... پزشکی به ریاست معاون ذیربط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی بر ...


403
شنبه ۲۱ دی ماه، جلسه کمیسیون ماده ۲۰ درمان دانشگاه با حضور رییس ... وزارت بهداشت، درمان ...


587
دو فقره از احکام صادر شده در کمیسیون ماده 20 ... مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت .


586
در جلسه کمیسیون ماده 20 دارویی دانشگاه، پس از قرائت دستور کار ... معاونت آموزشی وزارت بهداشت


802
برگزاری جلسه کمیسیون قانونی ماده ۲۰ داروی دانشگاه . ... وزارت بهداشت، درمان و آموزش ...


988
تشکیل کمیسیون ماده 11 در ... که بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش ... ماده 20; كميسيون ...


105
برگزاری جلسه کمیسیون قانونی ماده ۲۰ داروی دانشگاه . ... وزارت بهداشت، درمان و آموزش ...


299
تشکیل کمیسیون ماده 11 در ... که بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش ... ماده 20; كميسيون ...


544
... از طریق وزارت بهداشت ... کمیسیون قانونی ماده 20 وزارت ... ماده 20 وزارت ...


139
در کمیسیون ماده 20 ... بر اساس ابلاغ مدیرکل نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت از ...


46
This page uses the IcarusPlus template ... بازدید امروز : 1 بازدید کل: 58


699
اطلاعیه : آخرین بروز رسانی پس از مصوبات کمیسیون ماده 20 استانی مورخ 11/3/92 درمانگاه تخصصی دیابت ...


871
کمیسیون پزشکی; اداره ... 20-19-17-16-15-11-10. ... 1- نامه از معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان و آموزش ...


777
جلسه کمیسیون ماده 20 با حضور دکتر شادنوش رئیس دانشگاه برگزار شد ... معاونت آموزشی وزارت بهداشت


817
رأی کمیسیون ماده 20‌مبنی بر ... ابطال ماده 5 آیین‌نامه اجرائی ماده 8 قانون وزارت بهداشت ...


210
روابط عمومی معاونت درمان؛ کمیسیون قانونی ماده 20 اداره ... ساختمان سابق وزارت بهداشت ...