623
جلسه کمیسیون قانونی ماده 20 امور داروخانه ها با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء روز چهرشنبه ...


889
کمیسیون ماده 20 قانون حفاظت دربرابر اشعه با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء روز شنبه مورخ 23/10 ...


713
کمیسیون قانونی ماده 20. ... پزشکی به ریاست معاون ذیربط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی بر ...


339
معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان جلسه کمیسیون ماده 20 داروخانه‌های این دانشکده ...


520
کمیسیون ماده 20. يكي از وظايف و اختيارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در قانون مربوط ...


54
کمیسیون ماده 20. ... وآشاميدني مصوب 23/11/1367 به وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکي اجازه ...


325
دو فقره از احکام صادر شده در کمیسیون ماده 20 ... مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت .


895
فیزیک بهداشت ... معرفی مسئول کمیسیون ماده 20. عملكردكمسیون ماده 31. شرح وظایف كمیسیون ماده 31 .


897
کمیسیون ماده 20 قانون حفاظت دربرابر اشعه با حضور رئیس دانشگاه و سایر ... وزارت بهداشت و ...


886
شنبه 21 دی ماه، جلسه کمیسیون ماده ۲۰ درمان دانشگاه با حضور رییس ... وزارت بهداشت، درمان ...


560
فیزیک بهداشت ... معرفی مسئول کمیسیون ماده 20. عملكردكمسیون ماده 31. شرح وظایف كمیسیون ماده 31 .


281
کمیسیون ماده 20 قانون حفاظت دربرابر اشعه با حضور رئیس دانشگاه و سایر ... وزارت بهداشت و ...


292
همزمان، موافقت اصولي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با ايجاد دانشكده ... کمیسیون ماده 20;


426
معاون درمان دانشگاه در جلسه کمیسیون ماده 20 بر نظارت دقیق بر مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم ...


128
... از طریق وزارت بهداشت ... کمیسیون قانونی ماده 20 وزارت ... ماده 20 وزارت ...


284
... تعیین تکلیف به کمیسیون ماده 20 وزارت بهداشت برود ... به کمیسیون ماده 20 وزارت بهداشت ...


81
تشکیل کمیسیون ماده 11 در ... که بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش ... ماده 20; كميسيون ...


779
This page uses the IcarusPlus template ... بازدید امروز : 2 بازدید کل: 70


271
وزارت بهداشت گفت ... از یک درصد ارزش افزوده موضوع ماده ... کمیسیون بهداشت و وزارت ...


932
نامه وزیر بهداشت به رییس مجلس: مصوبات کمیسیون تلفیق، باعث جلوگیری از جذب نخبگان می‌شود