468
... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ... در خاک ما انجام شود .


262
کلینتون: هیچ سرباز آمریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام شود


516
... ما; اخبار ... به صورت خودکار از سایت های فارسی زبان جمع آوری شده و وب سایت خبر خوان هیچ ...


394
... انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وعده داد سربازان این کشور را به سوریه اعزام نکند. ...


988
کلینتون: هیچ سرباز آمریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام ...


573
... هیچ سرباز آمریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ... در خاک ما انجام شود


224
کلینتون: هیچ سرباز آمریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام ...


967
کلینتون: هیچ سرباز امریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام ...


943
... در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


944
... در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


124
... در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


909
... در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


953
... است که به هیچ وجه ... را مقید به حمایت از سوریه در صورت ... رو انجام بدیم . اگر جنگ ...


196
آنها هیچ گاه در این دوره به داعش حمله ای ... شود و اگر ... آمریکایی‌ها در سوریه. به ...


373
هیلاری کلینتون در بخشی از ایمیل‌های جنجالی خود گفته است که سرنگونی نظام سوریه ... به ...


941
... آمریکایی در گزارشی به ... او شود حتی اگر او قبلا در ... به خاک سپرده می شود ...


184
... های آمریکایی به ... به مواضع ارتش سوریه در ... حتی اگر به ...


622
... حمله‌ای ... به سخنان خانم کلینتون در ... حتی اگر سه بخش آن هم در یک ...


72
... ارتش ترکیه در خاک سوریه شده ... به حمله ای که موجب ... از نظر ما هیچ ...


391
... ایجاد شود، به ویژه در ... کلینتون به تندی در ... اگر رئیس‌جمهور شود، هیچ ...