121
... خواهد هیچ سرباز آمریکایی به سوریه ... سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام شود ...


706
... هیچ سرباز آمریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ... ای در خاک آمریکا انجام شود.


477
... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ... ای در خاک ما انجام شود .


315
... و ارتش سوریه در منطقه ... ما; آرشیو; تماس ... نزدیک قلمون در سوریه حمله کرد. به گزارش ...


635
... ای در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


266
... ای در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


181
... ای در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


319
... ای در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


416
... به بازیکنان و ... در زمان حضور ما بود و آنرا به عنوان یک خاطره خوب ناقابل از طرف ما فراموش ...


772
اهداف امریکایی ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام ...


964
... ای در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


9
... ای در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


571
... ای در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


666
... به بازیکنان و ... در زمان حضور ما بود و آنرا به عنوان یک خاطره خوب ناقابل از طرف ما فراموش ...


64
اهداف امریکایی ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام ...


516
... اسلامی ایران درباره اقدام متقابل علیه برخی افراد و نهادهای آمریکایی ... به گزارش ... در تلاش ...


265
Website Review of sarfun.ir: ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام ...


965
... ترکیه در خاک سوریه باید بگویم ... «حتی اگر بخواهیم به ... با این حادثه انجام شود. ...


948
همچنین ما برای شما به عنوان ... این پکیج در سایت های دیگر به قیمت ... داره به فروش میره..... اگر کد ...


251
... نکرده است و حتی در اعلامیه ... شوروی می‌شود... [گرچه] ما روس‌ها ... سرباز آمریکایی به ...