979
کلینتون: هیچ سرباز آمریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام شود


757
کلینتون: هیچ سرباز آمریکایی به سوریه نمی رود حتی اگر حمله ای در خاک ما انجام شود-هیلاری ...


807
... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک امریکا انجام شود. ... حتی اگر حمله ...


902
واحد مرکزی خبر نوشت: اسرائیل نیمه شب شنبه به اهداف حزب الله لبنان و ارتش سوریه در منطقه ...


478
... نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام شود . ... خواهد هیچ سرباز امریکایی به سوریه ...


539
... ای در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


497
... نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام شود . ... خواهد هیچ سرباز امریکایی به سوریه ...


519
... ای در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


220
... هیچ سرباز آمریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما ... این کارها را انجام ...


387
دست شما تا به حال در جیب چه کسی بود؟ به جز دولت، نفر دیگری را سراغ دارید؟ دولت اگر نبود ... ما ...


562
... نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام شود . ... خواهد هیچ سرباز امریکایی به سوریه ...


863
... ای در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


404
... هیچ سرباز آمریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما ... این کارها را انجام ...


338
... ای در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


865
دست شما تا به حال در جیب چه کسی بود؟ به جز دولت، نفر دیگری را سراغ دارید؟ دولت اگر نبود ... ما ...


552
... هیچ سرباز آمریکایی به سوریه نمی رود حتی اگر حمله ای در خاک ما انجام شود نامه نیوز ...


314
کلینتون: هیچ سرباز امریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام ...


250
... چنان فراگیر می شود که حتی اگر کسی به ... سرباز آمریکایی ... اگر ... ما حمله شود، جنگ در خاک ...


585
کلینتون: هیچ سرباز امریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام ...


196
... در مورد سوریه به شمار نمی رود. ... آمریکا به سوریه حتی بدون ... اگر در سوریه ...