311
کاراکاس اظهارات مقام امریکایی را ... را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند ...


695
رسانه ونزوئلایی «تله‌سور» گزارش داد که وزیر امور خارجه ونزوئلا اظهارات سخنگوی وزارت ...


518
کاراکاس اظهارات مقام امریکایی را ... را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند ...


252
کاراکاس اظهارات مقام امریکایی را ... را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند ...


873
15.10.2011 · Eingebettetes Video · ... ایران، اظهارات مقام های ... اظهارات مقام های آمریکایی را دربارۀ ...


373
... آنها را به اتهام اظهارات دروغ ... و اظهارات ... آمریکایی را آن ...


919
... این اظهارات را "دروغ" و ... دروغ" و "عملیات روانی" خواند. ... مقام‌های آمریکایی ...


458
به گفته یک مقام آمریکایی ایران ... ها را "متجاوز" خواند ... این اظهارات را "دروغ" و ...


213
... جهت‌دار خواند و با ... را به دروغ گویی و ... مقام‌های آمریکایی بدون ...


591
... اظهارات مداخله‌جویانه ... شده و مدیرکل ... اظهارات مقام آمریکایی را ...


240
... این اظهارات را "دروغ" و ... دروغ" و "عملیات روانی" خواند. ... مقام‌های آمریکایی ...


166
... ایران اظهارات آمریکایی ها در ... توخالی و جهت دار خواند. ... مسوولان آمریکایی را ...


91
به گفته یک مقام آمریکایی ایران ... ها را "متجاوز" خواند ... این اظهارات را "دروغ" و ...


635
... اظهارات مداخله‌جویانه ... شده و مدیرکل ... اظهارات مقام آمریکایی را ...


586
... جهت‌دار خواند و با ... را به دروغ گویی و ... مقام‌های آمریکایی بدون ...


131
اظهارات مداخله‌جویانه جان ... سازمان ملل و یکی از ... و روشنی را در منطقه ...


649
... و موثر» خواند و عربستان را در این ... مقام آمریکایی در ... را دروغ خواند.


6
... در کاراکاس را با ... امریکایی گفت و ... طبق اظهارات یک مقام ...


687
... آمیز و بی پایه خواند. ... گاه و بیگاه اظهارات بی ... رسانده و امریکا را ...


376
... آمریکایی را ... و اظهارات «مداخله‌جویانه ... نسل» را اشتباه خوانده و در ...