275
جوایز و افتخارات. برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن از انجمن منتقدان برای برف روی کاج‌ها ...


258
مائو تسه‌تونگ،رهبر بزرگ چين،مرگ مائو،سرنوشت جنازه مائو،مرگ پيشوا،دفتر سياسی حزب،نگهداری ...


56
اطلاعیه نقاش ساختمان بابک قلی پور در مورد تشابه نام خانوادگی