545
چرا جیوه مایع است؟ جیوه جیوه که آن را سیماب ( quicksilver ) هم می‌نامند عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی دارای نشان Hg و عدد اتمی ۸۰ می‌باشد. جیوه که فلزی سبک ، نقره‌ای ، سمی و جزء عناصر واسطه است ...


57
چرا جیوه مایع است ... مشاهده نمی شود، مجموع این عوامل سبب شده است که جیوه حالت مایع به خود ...


896
چرا جيوه مايع است جيوه در دماي اتاق ... برچسبتنها فلز مایع جیوه مایع چرا جیوه مایع است ...


591
عالم بی خبری - چرا جیوه مایع است ؟ - عالم بی خبری طرفه بهشتی بوده است/حیف و صد حیف که ما دیر خبردار شدیم


793
چرا فلز جیوه مایع است؟ جیوه یا mercury تنها فلز مایع در جدول تناوبی می باشد. در این پست می خواهیم دلیل مایع بودن فلز جیوه را بررسی نماییم در زمانهای گذشته


863
جیوه در هر دو حالت گازی و مایع به‌شدت سمی است. ... واحد تجاری برای کار با جیوه flask است که وزن آن ...


700
در یونانی "hydr" به معنی آب و "argyros" به معنی نقره است. جیوه یک ... تواند مایع یا جامد باشد. جیوه ...


219
«جیوه» از بسیاری جهات دارای خصوصیات غیر عادی نسبت به دیگر عناصر گروه خود است. همان‌طور که می‌دانید از جمله این خواص غیر عادی مایع بودن در شرایط stp است.


460
عالم بی خبری - جیوه ، تنها فلز مایع - عالم بی خبری طرفه بهشتی بوده است/حیف و صد حیف که ما دیر خبردار شدیم


736
در جیوه آنقدر بر همکنش بین الکترون های بیرونی وجود دارد که آن را مایع نگه دارد ( رادون که amu ۲۲ سنگین تر است ، گاز است ) ، الکتریسیته را هدایت کند و …


709
در جیوه آنقدر بر همکنش بین الکترون های بیرونی وجود دارد که آن را مایع نگه دارد ( رادون که amu ۲۲ سنگین تر است ، گاز است ) ، الکتریسیته را هدایت کند و …


380
جیوه یا سیماب نام یک عنصر شیمیایی با نماد Hg و عدد اتمی ۸۰ است. جیوه در ... چرا جیوه مایع است ...


266
جیوه در دمای اتاق مایع است زیرا " انقباض نسبیتی " اربیتال های اتمی آن باعث می شود الکترون های لایه ی آخر ( 6s 2) آن به هسته نزدیک تر شده و بار مؤثر بیشتری را احساس کنند .


91
یکی از فلزاتی که خیلی از ما با آن سر و کار داریم، جیوه است. این فلز مایع ... چرا که ممکن است ...


822
چرا جیوه مایع است؟ ... نمی‌شود، مجموع این عوامل سبب شده است که جیوه حالت مایع به خود ...


107
چرا جیوه مایع است ... نمی شود، مجموع این عوامل سبب شده است که جیوه حالت مایع به خود ...


139
-چرا جیوه در شرایط معمولی مایع است . پیوند فلزی در عنصر های گروه 12 احتمالا مربوط به اوربیتال های S خارجی است داشتن فقط یک نوع عدد اکسایش (2+)و ترکیب های بی رنگ نشانه ای از عدم شرکت اوربیتال های d ...


382
چرا جیوه مایع است؟ ... نمی‌شود، مجموع این عوامل سبب شده است که جیوه حالت مایع به خود ...


26
چرا جیوه (برم) مایع است؟ پاسخ شكل ظاهری هر عنصر، توسط فاكترهای زیادی از جمله، ساختمان الكترونی اتم‌های آن، جاذبه‌ی بین اتمی و بین مولكولی در آن، مولكولهای عنصر كه از چند اتم تشكیل شده، دوره و ...


981
چرا جیوه مایع است؟ ... نمی‌شود، مجموع این عوامل سبب شده است که جیوه حالت مایع به خود ...