872
چرا جیوه مایع است؟ جیوه جیوه که آن را سیماب ( quicksilver ) هم می‌نامند عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی دارای نشان Hg و عدد اتمی ۸۰ می‌باشد. جیوه که فلزی سبک ، نقره‌ای ، سمی و جزء عناصر واسطه است ...


953
چرا جیوه مایع است ... مشاهده نمی شود، مجموع این عوامل سبب شده است که جیوه حالت مایع به خود ...


691
در یونانی "hydr" به معنی آب و "argyros" به معنی نقره است. جیوه یک ... تواند مایع یا جامد باشد. جیوه ...


348
عالم بی خبری - چرا جیوه مایع است ؟ - عالم بی خبری طرفه بهشتی بوده است/حیف و صد حیف که ما دیر خبردار شدیم


711
چرا جيوه مايع است جيوه در دماي اتاق ... برچسبتنها فلز مایع جیوه مایع چرا جیوه مایع است ...


386
جیوه در هر دو حالت گازی و مایع به‌شدت سمی است. ... واحد تجاری برای کار با جیوه flask است که وزن آن ...


718
عالم بی خبری - جیوه ، تنها فلز مایع - عالم بی خبری طرفه بهشتی بوده است/حیف و صد حیف که ما دیر خبردار شدیم


695
چرا فلز جیوه مایع است؟ جیوه یا mercury تنها فلز مایع در جدول تناوبی می باشد. در این پست می خواهیم دلیل مایع بودن فلز جیوه را بررسی نماییم در زمانهای گذشته


817
انقباض نسبیتی ، اربیتال های اتمی جیوه باعث می شود که لایه ی آخر 6s به هسته نزدیک شده و ...


685
در جیوه آنقدر بر همکنش بین الکترون های بیرونی وجود دارد که آن را مایع نگه دارد ( رادون که amu ۲۲ سنگین تر است ، گاز است ) ، الکتریسیته را هدایت کند و …


365
چرا جیوه (برم) مایع است؟ پاسخ شكل ظاهری هر عنصر، توسط فاكترهای زیادی از جمله، ساختمان الكترونی اتم‌های آن، جاذبه‌ی بین اتمی و بین مولكولی در آن، مولكولهای عنصر كه از چند اتم تشكیل شده، دوره و ...


372
چرا جیوه مایع است؟ ... نمی‌شود، مجموع این عوامل سبب شده است که جیوه حالت مایع به خود ...


924
«جیوه» از بسیاری جهات دارای خصوصیات غیر عادی نسبت به دیگر عناصر گروه خود است. همان‌طور که می‌دانید از جمله این خواص غیر عادی مایع بودن در شرایط stp است.


338
چرا جیوه مایع است ... نمی‌شود، مجموع این عوامل سبب شده است که جیوه حالت مایع به خود ...


627
چرا جیوه مایع است؟ ... نمی‌شود، مجموع این عوامل سبب شده است که جیوه حالت مایع به خود ...


296
چرا جیوه مایع است ؟ همونطور که تو پست فبلی قول داده بودم میخوام در مورد مایع بودن جیوه کمی با هم صحبت کنیم .


771
چرا جیوه مایع است؟ ... نمی‌شود، مجموع این عوامل سبب شده است که جیوه حالت مایع به خود ...


672
چرا جیوه مایع است؟ ... 10 پنجره به سوی پیشگیری، کنترل و درمان دیابت


711
تحقیق مقاله رایگان چرا جیوه مایع است جیوه که آن را سیماب ( quicksilver ) هم می‌نامند عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی دارای نشان Hg و عدد اتمی۸۰ می‌باشد.


974
یکی از فلزاتی که خیلی از ما با آن سر و کار داریم، جیوه است. این فلز مایع ... چرا که ممکن است ...