300
رییس پلیس پایتخت توضیحاتی را در خصوص افزایش شمار مأموران پلیس در سطح معابر و اماکن تهران ...


358
رییس پلیس پایتخت توضیحاتی را در خصوص افزایش شمار ماموران پلیس در سطح معابر و اماکن تهران ...


889
رییس پلیس پایتخت توضیحاتی را در خصوص افزایش شمار مأموران پلیس در سطح معابر و اماکن تهران ...


207
رییس پلیس پایتخت توضیحاتی را در خصوص افزایش شمار مأموران پلیس در سطح معابر و اماکن تهران ...


817
رییس پلیس پایتخت توضیحاتی را در خصوص افزایش شمار مأموران پلیس در سطح معابر و اماکن تهران ...


426
رییس پلیس تهران، درباره دلیل افزایش حضور ماموران پلیس در سطح معابر و همچنین اماکنی چون ...


817
علت افزایش ماموران پلیس در معابر ... چرایی افزایش ماموران ... ماموران پلیس در سطح شهر؛ ...


398
دلیل حضور گسترده پلیس و “یگان ویژه” ناجا در سطح شهر تهران


910
همشهری‌آنلاین: ماموران نیروی انتظامی ۱۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق را در یک کارگاه متروکه واقع ...


297
رئیس پلیس پایتخت درباره چرایی افزایش نیروهای پلیس در سطح شهر و معابر ... ماموران ما در ...


594
علت افزایش ماموران پلیس در معابر ... چرایی افزایش ماموران ... ماموران پلیس در سطح شهر؛ ...


889
دلیل حضور گسترده پلیس و “یگان ویژه” ناجا در سطح شهر تهران


990
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از کاهش ۱۳ درصدی سرقت و ۲۰ درصدی قتل در پایتخت خبر داد.


637
همشهری‌آنلاین: ماموران نیروی انتظامی ۱۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق را در یک کارگاه متروکه واقع ...


125
رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه ماموران پلیس ... توضیحات پلیس در خصو چرایی ... در تمام معابر ...


171
رئیس پلیس پایتخت درباره چرایی افزایش نیروهای پلیس در سطح شهر و معابر ... ماموران ما در ...


522
... های آینده پلیس و چرایی اجرایی ... های شهر تهران افزایش ... مأموران پلیس در صورت ...


875
رئیس پلیس پایتخت درباره چرایی افزایش ... ماموران ما در ... پلیس در سطح شهر و معابر ...


247
رئیس پلیس پایتخت درباره چرایی افزایش نیروهای پلیس در سطح شهر و معابر ... ماموران ما در ...


579
جزئیات بیشتر از حوادث تروریستی تهران از زبان رئیس پلیس پایتخت ... دارد اما پلیس در هردو ...