400
کاوش نجات بخشی مجموعه غار و پناهگاه صخره ای یوان، منجر به کشف دو لایه باستانی مربوط به دوران ...


78
«کاوش نجات‌بخشی مجموعه غار و پناهگاه صخره‌ای «یوان» در کرمانشاه که بخشی از کف آن تخریب شده ...


588
«کاوش نجات‌بخشی مجموعه غار و پناهگاه صخره‌ای «یوان» در کرمانشاه که بخشی از کف آن تخریب شده ...


742
کاوش های باستان شناختی در مجموعه غار و پناهگاه صخره ای یوان که در ادامه تعریض آزادراه ...


184
سرپرست کاوش در مجموعه غار و پناهگاه صخره‌ای یوان گفت: فصل دوم کاوش‌های باستان شناسی این ...


886
همشهری آنلاین: کاوش نجات‌بخشی مجموعه غار و پناهگاه صخره‌ای یوان در کرمانشاه که بخشی از کف ...


989
کاوش های باستان شناختی در مجموعه غار و پناهگاه صخره ای یوان به شناسایی چهار دوره پارینه ...


644
خبرگزاری میزان- کاوش‌های باستان‌شناختی در مجموعه غار و پناهگاه صخره‌ای یوان که در ادامه ...


740
پناهگاه ورواسی; پناهگاه ورکینی; غار وزمه; پناهگاه یوان; غار دو ...


870
نزدیکترین آنها به دو اشکفت پناهگاه ورواسی است ... • پناهگاه ورکینی • پناهگاه یوان ...


316
کاوش های باستان شناختی در مجموعه غار و پناهگاه صخره ای یوان که در ادامه تعریض آزادراه ...


174
خبرگزاری میزان- کاوش‌های باستان‌شناختی در مجموعه غار و پناهگاه صخره‌ای یوان که در ادامه ...


550
پناهگاه ورواسی; پناهگاه ورکینی; غار وزمه; پناهگاه یوان; غار دو ...


443
نزدیکترین آنها به دو اشکفت پناهگاه ورواسی است ... • پناهگاه ورکینی • پناهگاه یوان ...


28
- پناهگاه‌های جنگی مدارس دزفول - چالش جدید در فضای مجازی - آموزش و پرورش: پناهگاه‌های دوران ...


308
کاوش‌های باستان‌شناختی در مجموعه غار و پناهگاه صخره‌ای یوان که در ادامه تعریض آزادراه ...


396
پناهگاه حیوانات زاگرس - کرمانشاه ۲۲ دی ۱۳۹۴ ... یوان چین -- 34 : ین ژاپن (2.15%) 63 : 2,930 : دلار کانادا


46
عصر ساختمان- کاوش‌های باستان‌شناختی در مجموعه غار و پناهگاه صخره‌ای یوان که در ادامه ...


973
... تصاویر پناهگاه حیوانات حیاتتصاویر پناهگاه حیوانات -پناهگاه-حیوانات- ... یوان چین: ۵۷۰ ...


849
کاوش‌های باستان‌شناختی در مجموعه غار و پناهگاه صخره‌ای یوان به شناسایی چهار دوره پارینه ...