416
همشهری آنلاین: کاوش نجات‌بخشی مجموعه غار و پناهگاه صخره‌ای یوان در کرمانشاه که بخشی ...


59
نزدیکترین آنها به دو اشکفت پناهگاه ورواسی ... • پناهگاه ورکینی • پناهگاه یوان ...


586
«کاوش نجات‌بخشی مجموعه غار و پناهگاه صخره‌ای «یوان» در کرمانشاه که بخشی از کف آن ...


26
پناهگاه ورکینی; تپه آسیاب; تپه گنج دره; پناهگاه یوان; کلیسای ...


846
پناهگاه ورواسی پناهگاه ورکینی غار وزمه پناهگاه یوان غار دو ...


224
پناهگاه حیوانات زاگرس - کرمانشاه ۲۲ دی ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۴ ... یوان چین (2.86%) 1 : 35 : ین ژاپن (0.03%) 1 :


19
مجموعه غار و پناهگاه صخره‌ای یوان در فاصله ۳۵ کیلومتری شمال غرب شهر کرمانشاه در مسیر ...


345
پناهگاه ورواسی; پناهگاه ورکینی; غار وزمه; پناهگاه یوان; غار دو ...


10
... درخواست پناهندگی بعنوان پناهنده و از دولت ترکیه درخواست داشتن پناهگاه موقت ...


312
پناهگاه حیوانات حیات - تصاویر پناهگاه حیوانات حیاتتصاویر پناهگاه حیوانات - ... یوان ...


754
پناهگاه ورواسی پناهگاه ورکینی غار وزمه پناهگاه یوان غار دو ...


220
... درخواست پناهندگی بعنوان پناهنده و از دولت ترکیه درخواست داشتن پناهگاه موقت ...


363
پناهگاه حیوانات حیات - تصاویر پناهگاه حیوانات حیاتتصاویر پناهگاه حیوانات - ... یوان ...


646
پناهگاه ورکینی; غار کولیان; غار وزمه; پناهگاه یوان; آوی ...


653
... آباد- مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست لرستان بابیان اینکه «اشترانکوه» پناهگاه ... یوان ...


225
پناهگاه یوان آوی خر تپه گنج دره تپه سراب تپه آسیاب تپه چیا جانی تپه تووه خشکه تپه ورگر


737
این پارک، پناهگاه حفاظت شده و ویژه ... کولیان-غار وزمه-پناهگاه یوان-آوی خر-تپه گنج ...


714
پناهگاه ورواسی پناهگاه ورکینی غار وزمه پناهگاه یوان غار دو ...


222
پناهگاه ورواسی پناهگاه ورکینی غار وزمه پناهگاه یوان غار دو ...


24
پناهگاه ورکینی; تپه آسیاب; تپه گنج دره; پناهگاه یوان; کلیسای ...