976
امام جمعه موقت تهران ... پدافند غیرعامل، اصل ... هر تهدیدی که در استان شناسایی می‌شود ...


594
تعریف پدافند غیرعامل : 2. ... کلی نظام در پدافند ... به اداره کل راه و شهرسازی استان تهران می ...


544
... از اقداماتی که در زمینه پدافند غیرعامل در منابع ... استان تهران اصلاح هندسی ...


622
... استان تهران: ... تجربه خدمات آپا در استان ... دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل ...


62
... دوم هفته پدافند غیرعامل در استان تهران ... اجرایی در هفته پدافند غیرعامل در سطح ...


567
های استان تهران در حوزه ... رودکی مشاور شهردار تهران در پدافند غیرعامل تهران بزرگ حکم ...


442
... جهاد کشاورزی استان تهران در این ... کسب رتبه برتر در حوزه پدافند غیرعامل همانند سال ...


787
... کارگروه پدافند غیرعامل که در محل ... صهیونیستی» در تهران و سایر استان‌ها و ...


465
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران. ... و پدافند غیرعامل ...


423
... که در زمینه پدافند غیرعامل در منابع طبیعی ... اراضی استان تهران اصلاح هندسی نقشه ...


453
... رزمایش زیستی در استان با هدف ... تروریستى در تهران. ... کل پدافند غیرعامل استان از ...


913
عضو مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به ... تهرانی مقدم" در سازمان پدافند غیرعامل ...


294
... تهران -بزرگراه ... هیچ نگرانی در حوزه پدافند غیرعامل ... بازدید مدیر کل پدافند غیرعامل استان ...


832
... از اقداماتی که در زمینه پدافند غیرعامل در منابع ... استان تهران اصلاح هندسی ...


186
... مدیرکل پدافند غیرعامل ... شورای پدافند استان و رییس ... سایه تهران در ...


249
... مصادیق عینی پدافند غیرعامل در ... تهران; چهارمحال و ... وتجارت استان سمنان نیز در این نشست ...


287
تیم‌های واکنش سریع در استان‌های ... و اورژانس تهران ... پدافند غیرعامل در حوزه ...


212
... های مختلف در حوزه پدافند غیرعامل ... شورای پدافند غیرعامل استان ... تروریستی در تهران ...


552
... در ۹ استان کشور تیم ... و اورژانس تهران تشکیل ... پدافند غیرعامل در وزارت ...


99
مدیرکل پدافند غیرعامل استان ... وی با اشاره به تاکید استاندار تهران در توجه به پدافند ...