687
واريز يارانه ها به ... بانکی ندارند؛ حساب افتتاح و یارانه ها به حساب آنان واریز خواهد شد. ...


352
چي شد .چرا بايد يارانه سرمايه دار حذف بشه مگه اون ماليات نميده مگه عوارض پرداخت نميکنه مگه ...


896
ازدواج کردم يارانه ام حذف شد. ... سرپرست خانواده هستم ودختر صغيري دارم علت قطع يارانه من چي ...


854
زمان واريز يارانه ... صداي زنگ کوچ عشاير در تهران طنين‌انداز شد . ايراني ها به يک"جهش فني" ...


353
ملت راضی نیستند با عقب انداختن واریزی یک ماه چي ميشه ... بنزين كه گرون شد لااقل يارانه را به ...


83
مشخصات فنی اولین هواپیمای ایرباس که تحویل ایران شد سرانجام ... يارانه چي شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


274
يك ماه در سال رو كه خوب پيچونديد. 11 ماه يارانه پرداخت ... شور ميزنيم كي يارانه ميدن چي شد چي ...


820
يارانه‌ي نقدي برداشت يارانه هم‌اكنون امكان مشاهده ... و ۵۰۰ تومان تعیین شد هیات وزیران ...


716
عارفی در پایان متذکر شد: ... نميارن چون فهميدن همه چي چهل برابر بشه ... يارانه من يک سال و ني ...


335
باز هم شما كه 500 حقوق مي گيريد ما چي بگيم كه با 8 ... امروز بحث شد ... يارانه هاراقطع ...


504
عارفی در پایان متذکر شد: ... نميارن چون فهميدن همه چي چهل برابر بشه ... يارانه من يک سال و ني ...


847
باز هم شما كه 500 حقوق مي گيريد ما چي بگيم كه با 8 ... امروز بحث شد ... يارانه هاراقطع ...


310
يارانه نقدي ... از این طرج تعدیل می شد و دولت هم لایحه به مجلس می ... چي بگويم ، در ...


822
بالاخره چي شد؟ ... اعمال كنه سعي ميكنه به اين طريق يارانه به حساب واريز كنه كه هم هرجورخواست ...


889
من يك معلم هستم صبح روز چهارشنبه خبر شدم يارانه را ... يارانه مارو براي چي ... شد هفته آخر ...


189
1000تومان شد وسهميه حذف شد ولي سال 1389 يارانه ... مسولئين يادآوري كنه براي چي قرار شد يارانه ...


210
تكليف سه هزار ميلياري چي شد ... از ماههاي آينده شاهد پرداخت يارانه ها با تاخير ...


988
وي با اشاره به خبر رييس جمهور مبني بر واريز يارانه‌ها به ... معلوم شد ... ماه را چي ...


238
فرم ثبت نام دریافت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها برای نخستین بار منتشر شد.


738
... هدفمندی یارانه‌ها، واریز یارانه نقدی در هفته دوم مردادماه قطعی شد. ... يارانه ها ... چي ...