163
اولین گام در خصوص ثبت سمن در وزارت کشور و مراحل تأسیس سازمان مردم نهاد آگاهی داشتن از تعریف آن، نوع فعالیت و اهداف آن می‌باشد


887
مفهوم تشکل مردم‌نهاد در کشور به ... سازمان‌های مردم نهاد در ... سازمانهای مردم نهاد.


320
سخنگوی وزارت کشور از ثبت تعداد 56 تشکل و سازمان مردم نهاد فعال در موضوع حقوق شهروندی در کل کشور خبر داد.


738
سازمان‌های مردم‌نهاد ... امکان حل خیلی از مشکلات داخل یک کشور ... کمک‌های مالی از سازمانهای ...


937
معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور گفت: با ایجاد سازمان امور اجتماعی کشور باید شاهد یک تحول در مسائل مختلف به ویژه در حوزه سازمان‌های مردم نهاد باشیم.


881
سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور از امضای تفاهم نامه میان سازمان اداری و استخدامی و وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به منظور توسعه مشارکت سازمانهای مردم نهاد …


953
مدیران در سازمانهای مردم نهاد انسانهای اثر گذار ... قبلی ثبت سمن در وزارت کشور و مراحل ...


296
اکنون نیز وزارت کشور پیش نویس آئین ... پروانه فعالیت «سازمانهای مردم نهاد» مقید به «مدت ...


197
مدیرکل دفتر سازمان‌های مردم نهاد وزارت کشور با اشاره به اینکه تصویب لایحه سازمانهای مردم نهاد بسیاری از مسائل اجتماعی را رفع می‌کند، گفت: سازمانهای مردم نهاد …


316
معاون ساماندهی امور جوانان از تفاهم با وزارت کشور به منظور ارائه شناسه به سازمانهای مردم نهاد خبر داد و گفت: با این اقدام، مشکلات حقوقی سمنها …


555
مدیرکل سازمان‌‌های مردم‌نهاد وزارت کشور گفت: تا پایان مهرماه لایحه قانون سازمان‌های مردم‌نهاد به هیأت وزیران ارسال می‌شود.


872
معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور گفت: سازمانهای مردم نهاد در جریان زلزله کرمانشاه به خوبی نقش آفرینی کردند.


430
سیدسلمان سامانى از ثبت تعداد ۵۶ تشکل و سازمان مردم نهاد فعال در موضوع حقوق شهروندی در کل کشور تا کنون خبر داد.


66
بسم الله الرحمن الرحيم" پيش نويس لایحه قانون سازمان های غیردولتی "۱۳۹۳/۶/۳۰ يكشنبه معاونت امور سازمانهای مردم نهاد - وزارت کشور


244
سخنگوی وزارت کشور از ثبت تعداد ۵۶ تشکل و سازمان مردم نهاد فعال در موضوع حقوق شهروندی در کل کشور خبر داد.


293
به گزارش ایلنا، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور از امضای تفاهم نامه میان سازمان اداری و استخدامی و وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به منظور توسعه مشارکت سازمانهای مردم نهاد در …


595
سخنگوی وزارت کشور از ثبت تعداد ۵۶ تشکل و سازمان مردم نهاد فعال در موضوع حقوق شهروندی در کل کشور خبر داد.


565
سازمانهای مردم نهاد حوزه سلامت ... با سلامت در کشور ... به نقل از وزارت بهداشت، درمان ...


363
لینک های اصلی مشارکت سازمانهای مردم نهاد استان سمنان در طرح مدیریت آسیب های اجتماعی با رویکرد محله و محوریت مردم


520
سرپرست امور سازمان‌های مردم نهاد وزارت کشور از ایجاد ... مجامع ملی سازمانهای مردم نهاد ...