247
ورشکستگی داروگر با ۴۵۰ میلیارد تومان زیان مالی سهامداران نه فقط سود نکرده اند بلکه به ازای ...


329
پس از ارج این بار رکود اقتصادی بر‌سرشرکت کف (داروگر)سایه افکنده است.آمار عملکرد مالی این ...


805
4/13/2017 · ورشکستگی داروگر با ۴۵۰ میلیارد تومان زیان مالی تایید شد! به گزارش « نسیم آنلاین » پس


344
به گزارش به نقل از نسیم، پس از ارج این بار رکود اقتصادی برسرشرکت کف (داروگر) سایه افکنده است.


312
دفتر مرکزی: تهران، خيابان ولی عصر (عج)،‌ مقابل پارك ملت، خيابان ارمغان غربی،‌ پلاك 72


338
اطلاعات آماری موجود در سامانه اطلاعات ناشران بورس موسوم به کدال نشان می دهد؛ براساس صورت ...


532
به گزارش خبرگزاری سروش، به نقل از خبرگزاری صنایع، طبق آمار مزبور زیان عملکرد این شرکت در ...


422
این ورشکستگی ساختگی و هدف دار است و بسیار سازمان ... داروگر شرکتی بود که وقتی رو زمینش راه ...


655
اطلاعات آماری موجود در سامانه اطلاعات ناشران بورس موسوم به کدال نشان می دهد؛ براساس صورت ...


181
اطلاعات آماری موجود در سامانه اطلاعات ناشران بورس موسوم به کدال نشان می‌دهد؛ براساس صورت ...


434
این ورشکستگی ساختگی و هدف دار است و بسیار سازمان ... داروگر شرکتی بود که وقتی رو زمینش راه ...


463
اطلاعات آماری موجود در سامانه اطلاعات ناشران بورس موسوم به کدال نشان می‌دهد؛ براساس صورت ...


43
شایعه تعطیلی کارخانه داروگر، یکی از خبرهایی ... تا خود تعطیلی ورشکستگی برود قطعا خبر ...


723
اطلاعات آماری موجود در سامانه اطلاعات ناشران بورس موسوم به کدال نشان می‌دهد؛ براساس صورت ...


83
اقتصاد > تجاری - مالی - پس از ارج این بار رکود اقتصادی بر‌سرشرکت کف (داروگر)سایه افکنده است ...


194
بر اساس صورت‌های مالی که شرکت داروگر به بورس ارائه کرده، زیان مالی این شرکت به ۴۵۰ میلیارد ...


664
اطلاعات آماری موجود در سامانه اطلاعات ناشران بورس موسوم به کدال نشان می‌دهد؛ براساس صورت ...


561
۱۳۹۶/۰۱/۲۳- نسیم آنلاین : اطلاعات آماری موجود در سامانه اطلاعات ناشران بورس موسوم به کدال ...


321
هنوز یک هفته از تایید ورشکستگی شرکت داروگر نگذشته که خبر دردناک اخراج کارگران کارخانه روغن ...


399
مرجع تحلیلی، خبری و آموزشیِ تبلیغات و برند / برترین وب سایت تبلیغات کشور در جشنواره وب ایران