433
شرکت قدیمی معروف به داروگر یا سهامی عام کف با قدمت بیش از 90 سال به دلایلی نامشخص برای سال جدید کارگران خود را پذیرا نبوده و ...


838
به گزارش راه مبین به نقل از نسیم، پس از ارج این بار رکود اقتصادی برسرشرکت کف (داروگر) سایه افکنده است.


262
پس از ارج این بار رکود اقتصادی بر‌سرشرکت کف (داروگر)سایه افکنده است.آمار عملکرد مالی این شرکت که ...


773
اطلاعات آماری موجود در سامانه اطلاعات ناشران بورس موسوم به کدال نشان می‌دهد؛ براساس صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی زیان عملکرد شرکت کف(داروگر) در سال …


297
'داروگر یک شرکت ایرانی است که انواع صابون، شامپو و سایر مواد شوینده تولید می‌کند و از زیرمجموعه ...


114
به گزارش گلستان ما به نقل از تهران پرس، پس از ارج این بار رکود اقتصادی برسرشرکت کف (داروگر) سایه افکنده است.


53
این ورشکستگی ساختگی و هدف دار است و بسیار سازمان ... داروگر شرکتی بود که وقتی رو زمینش راه ...


638
ورشکستگی داروگر با ۴۵۰ میلیارد تومان زیان مالی، سهامداران نه فقط سود نکرده‌اند بلکه به ازای هر سهم ۹۲ تومان و ۸ ریال هم زیان دیده‌اند.


532
پس از ارج این بار رکود اقتصادی برسرشرکت کف (داروگر) سایه افکنده است. آمار عملکرد مالی این شرکت که به سازمان بورس ارائه شده نشان می‌دهد خبرهای مربوط به ورشکستی داروگر به واقعیت نزدیک است.


885
کارگران داروگر با بیان اینکه کارخانه پلمب و 2 هزار نفر بیکار شده اند اعلام می‌کنند بعد از 19 فروردین که سر کار حاضر شدیم گفتند باید تسویه کنید.


447
پس از ارج این بار رکود اقتصادی برسرشرکت کف (داروگر) سایه افکنده است. آمار عملکرد مالی این شرکت که به سازمان بورس ارائه شده نشان می‌دهد خبرهای مربوط به ورشکستی داروگر به واقعیت نزدیک است.


907
ورشکستگی داروگر با ۴۵۰ میلیارد تومان زیان مالی، سهامداران نه فقط سود نکرده‌اند بلکه به ازای هر سهم ۹۲ تومان و ۸ ریال هم زیان دیده‌اند.


510
کارگران داروگر با بیان اینکه کارخانه پلمب و 2 هزار نفر بیکار شده اند اعلام می‌کنند بعد از 19 فروردین که سر کار حاضر شدیم گفتند باید تسویه کنید.


694
تاریخ انتشار خبر : ۹۶/۰۱/۲۳. پس از ارج این بار رکود اقتصادی برسرشرکت کف (داروگر) سایه افکنده است.


706
۱۳۹۶/۰۱/۲۳- نسیم آنلاین : اطلاعات آماری موجود در سامانه اطلاعات ناشران بورس موسوم به کدال نشان می‌دهد؛ براساس صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی زیان عملکرد شرکت کف(داروگر…


324
هنوز یک هفته از تایید ورشکستگی شرکت داروگر نگذشته که خبر دردناک اخراج کارگران کارخانه روغن نباتی جهان باسابقه پنجاه ساله آثار رکود بازار و …


725
شایعه تعطیلی کارخانه داروگر، یکی از خبرهایی ... تا خود تعطیلی ورشکستگی برود قطعا خبر ...


725
اطلاعات آماری موجود در سامانه اطلاعات ناشران بورس موسوم به کدال نشان می دهد؛ براساس صورت های مالی میاندوره ای تلفیقی زیان عملکرد شرکت کف(داروگر…


696
مقدمه در شرايط حاضر و باتوجه به توسعه شرکت ها در جامعه ما و افزايش فعاليت های اقتصادی و تجاری درصد ورشکستگی شرکت ها گسترش چشمگيری داشته است و از اينرو آگاهی با قوانين و مقررات ورشکستگی امری ...


731
هنوز یک هفته از تایید ورشکستگی شرکت داروگر نگذشته که خبر دردناک اخراج کارگران کارخانه روغن نباتی جهان ناکارآمدی دولت را به خوبی نشان میدهد.