17
رییس سازمان خصوصی سازی گفت: با توجه به انقضای مهلت وصول اقساط سود سهام عدالت با مصوبه شورای ...


348
رئیس سازمان خصوصی سازی در واکنش به برخی اخبار مبنی بر وجود مافیای 250 نفره در هیئت مدیره شرکت ...


292
... با عنوان «مافیای سهام عدالت ... رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در گفت ... واکنش کیهان به ...


818
نیمه شب پنجشنبه بیست و ششم مرداد ماه 1396 خبر مافیای سهام عدالت. ... واکنش خصوصی سازی به مافیای ...


92
... با عنوان «مافیای سهام عدالت ... سازمان خصوصی‌سازی، در گفت ... واکنش سپاه به خبر ...


792
عصر بازار- رئیس سازمان خصوصی سازی در واکنش به برخی اخبار مبنی بر وجود مافیای 250 نفره در هیئت ...


666
ضرورت برخورد با مافیای سهام عدالت/ سهم ... سازمان خصوصی سازی + سهام عدالت . ... واکنش ترامپ به ...


727
... عنوان «مافیای سهام عدالت ... سازمان خصوصی سازی ... صفی واکنش فدراسیون فوتبال به ...


673
... سازمان خصوصی‌سازی به ... طرحی به‌نام سهام عدالت برای ... واکنش توکلی به ...


93
تراز: رییس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به زمان و نحوه واریز سود سهام عدالت مشمولان گفت ...


287
رئیس سازمان خصوصی‌سازی ... میلیون مشمول سهام عدالت اقدام به ارائه کد ... واکنش قطر به ...


238
مدیر روابط عمومی سازمان خصوصی سازی از ... ثبت نام سهام عدالت به ... واکنش به ...


714
... دولت موضوع آزاد سازی معاملات سهام عدالت را ... خصوصی‌سازی در ... واکنش مشحون به ...


307
گزارشی در مورد مافیای سهام عدالت ... سازمان خصوصی‌سازی، در گفت ... واکنش عربستان به خبر ...


855
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت : از اردیبهشت سال آینده با بیش از ۴۰ میلیون نفر از مشمولان سهام ...


826
... رئیس سازمان خصوصی سازی در ... برای دریافت سهام عدالت احتیاجی به هیچ ... مافیای سهام عدالت ...


837
رئیس کل سازمان خصوصی سازی ... مربوط به سهام عدالت بر اساس ... واکنش‌جالب‌دایی‌به ...


603
عصر بازار- رئیس سازمان خصوصی سازی در واکنش به برخی اخبار مبنی بر وجود مافیای 250 نفره در هیئت ...


938
مافیای سهام عدالت ... اگر آزادسازی سهام عدالت را به‌‌صورت ... #خصوصی سازی #سهام عدالت # ...


864
... عنوان «مافیای سهام عدالت ... سازمان خصوصی سازی ... به برخی شائبه ها واکنش ...