273
به گزارش روابط عمومی سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان دومین رویداد ...


951
دکتر بهروز بنیادی در بازدید از سازمان تجاری͏ سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان در خصوص ...


380
با نگاهی به نرخ 15.6 درصدی بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان ... همیاری اشتغال دانش ...


963
آگهی استخدام جدید نیروها و استخدامی بانک ها ، سایت استخدام کاریابی و استخدامی و نتایج آزمون ...


218
بر اساس گزارش سازمان همیاری اشتغال ... دراین میان عمده واجدان شرایط کار، فارغ التحصیلان ...


573
سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان جهاد دانشگاهی واحد استان مركزی با حضور رییس سازمان ...


37
كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش ...


402
با نگاهی به نرخ ۱۵.۶ درصدی بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان ... همیاری اشتغال دانش ...


748
تلفن آدرس سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان جهاد دانشگاهی در لیست مشاغل پرتال اول -خرید و ...


628
فارغ‌التحصیلان دانشگاه ... براساس مطالعات سازمان همیاری اشتغال دانش آموختگان جهاد ...


162
رئیس سازمان تجاری سازی و همیاری و اشتغال فارغ التحصیلان جهاد دانشگاهی گفت: این نهاد با ...


137
سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان ... سازمان همیاری ‌اشتغال‌فارغ‌ التحصیلان: در تمام ...


117
نخستین شماره ویژه نامه اشتغال و كارآفرینی از سوی سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان شعبه ...


534
با نگاهی به نرخ 15.6 درصدی بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان ... طبق مطالعات سازمان همیاری اشتغال ...


601
,استخدام فارغ التحصیلان ارشد و دکترا در کانون همیاری آفرینش در ... (اشتغال فارغ التحصیلان) ...


773
نشست هم اندیشی دفتر همیاری اشتغال فارغ التحصیلان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران با مراکز ...


860
یکی دیگر از فارغ التحصیلان دانشگاه ... داود موزانی، مدیر سازمان همیاری اشتغال دانش ...


741
... همیاری اشتغال فارغ التحصیلان جهاد دانشگاهی ... همیاری اشتغال فارغ ...


182
... سازمان همیاری اشتغال فارغ ... سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان - ... ما اشتغال و زندگانی ...


227
مدیر طرح اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در خراسان رضوی با اشاره به علت بیکاری دانش ...