218
بیرجند- فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: در بازرسی از یک دستگاه تانکر نفت کش در شهرستان طبس ...


346
بیرجند- فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: در بازرسی از یک دستگاه تانکر نفت کش در شهرستان طبس ...


881
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: در بازرسی از یک دستگاه تانکر نفت کش در شهرستان طبس بیش از ...


84
اقتصاد ایران: بیرجند- فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: در بازرسی از یک دستگاه تانکر نفت کش ...


809
نفت خراسان تریاک عصر شنبه بیست و یکم مرداد ماه 1396 خبر نیم تن مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد


14
فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی گفت: در عملیات پلیس استان 541 کیلوگرم تریاک و هروئین کشف و ...


146
نیم تن تریاک در خراسان ... محموله مواد مخدر از کویر خراسان جنوبی ... مخفیگاه وی کشف شد. ...


559
فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۴ تن و ۱۴۵ کیلوگرم انواع ...


601
۲و نیم تن مواد مخدر طی چهار عملیات مجزا در استان خراسان جنوبی کشف و ضبط شد.


935
نیم تن مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد. نیم تن مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف ...


123
۲و نیم تن مواد مخدر طی چهار عملیات مجزا در استان خراسان جنوبی کشف و ضبط شد.


297
نیم تن مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد. نیم تن مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف ...


532
... ساعت گذشته در خراسان جنوبی ... نیم تن تریاک و حشیش در ... کشف مواد مخدر ...


39
588 کیلو و 800 گرم تریاک در خراسان جنوبی کشف شد.


98
... ماه 1396 خبر کشف بیش از نیم تن ... در خراسان جنوبی کشف شد. ... تن مواد مخدر در خراسان ...


304
فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی گفت: در بازرسی ... حمل مواد مخدر ... طبس/ نیم تن تریاک کشف شد.


434
267 کیلوگرم تریاک در نهبندان خراسان جنوبی کشف شد. ... کشف یک و نیم تن مواد مخدر در سیستان و ...


90
... خراسان جنوبی در سه عملیات در 48 ساعت گذشته 130 کیلوگرم تریاک کشف شد. ... نیم تن مواد مخدر در ...


218
از ابتدای سالجاری تاکنون 507 کیلوگرم مواد مخدر در کهگیلویه و بویراحمد کشف شد.


655
ده و نیم تن مواد مخدر از ابتدای سال در استان کشف شد.