789
نیم تن تریاک در خراسان ... نیم تن تریاک در خراسان رضوی کشف شد. ... و حشیش در خراسان جنوبی


557
بیرجند- فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از کشف 502 کیلوگرم تریاک طی چند عملیات جداگانه در ...


374
یک و نیم تُن مواد مخدر در ... مخدر در خراسان جنوبی کشف ... مواد مخدر در زنجان کشف شد. ...


755
بیرجند- فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از کشف 502 کیلوگرم تریاک طی چند عملیات جداگانه در ...


522
نیم تن تریاک در خراسان ... نیم تن تریاک در خراسان رضوی کشف شد. ... و حشیش در خراسان جنوبی


757
نیم تن تریاک در خراسان رضوی کشف شد. ... به کشف نیم تن مواد مخدر ... در استان خراسان جنوبی.


805
بیش از 25تن انواع مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد ... کشف شد نیم تن مواد مخدر در ...


678
» نیم تن تریاک در خراسان رضوی کشف شد. ... نیم تن تریاک در خراسان رضوی کشف ...


376
شوراهاي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ... راهنماي مديريت وابستگي به مواد در بارداري و...


193
کشف نیم تن مواد مخدر در ... بیش از ۲۵تن انواع مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد ...


325
... مخدر در خراسان جنوبی کشف ... تن انواع مواد مخدر در ... مواد مخدر در کشور کشف شد ...


612
شوراهاي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ... راهنماي مديريت وابستگي به مواد در بارداري و...


187
188.5کیلوگرم تریاک در خراسان جنوبی کشف شد ... یک و نیم تُن مواد مخدر در خراسان شمالی کشف ...


496
کشف نیم تن مواد مخدر در خراسان ... نیم تن مواد مخدر در خراسان رضوی کشف شد:


340
... از کشف و ضبط نیم تن مواد مخدر از نوع ... خراسان جنوبی ... کشف نیم تن مواد مخدر در ...


188
یک و نیم تُن مواد مخدر در خراسان ... ها مواد مخدر در این استان کشف ... سپرده شد 2


205
... با مواد مخدر خراسان جنوبی ... در خراسان جنوبی کشف ... خراسان جنوبی کشف و ضبط شد .


325
کشف نیم تن مواد مخدر در ... تریلر در جنوب این استان کشف شد. ... انتظامی خراسان رضوی ...


658
نیم تن مواد مخدر در خراسان رضوی کشف شد مشهد ... کشف بیش از نیم تن مواد مخدر در خراسان ...


436
کشف نیم تن موادمخدر در ... خراسان رضوی از کشف ۵۲۳ ... مواد از آنان کشف شد . ...