912
صدور کیفرخواست برای 54 ... نامه دادستان تهران ... آقایان مسئول از جمله شهردار تهران اگر ...


406
... اشکال است و طی نامه‌ای به شهردار تهران از ایشان ... تهران برای لغو ... مردم تهران ...


74
... و طی نامه‌ای به شهردار تهران از ... تهران به شهردار برای ... و افکار مردم را با ...


278
... و طی نامه‌ای به شهردار تهران از ... است، مردم ... تهران اگر دلایلی برای ...


434
روز چهارشنبه نامه‌ای به آقای نجفی (شهردار تهران) نوشتم و از ایشان مستندات خواستم/مبادا از ...


519
... و طی نامه‌ای به شهردار تهران از ... است، مردم ... تهران اگر دلایلی برای ...


879
نامه دادستان تهران به شهردار تهران برای ... طی نامه‌ای به شهردار تهران از ... مردم را با ...


231
نامه دادستان تهران به شهردار برای ارائه مستندات فساد در این نهاد


354
... و طی نامه‌ای به شهردار تهران از ... است، مردم ... تهران اگر دلایلی برای ...


793
نامه دادستان تهران به شهردار برای ... و طی نامه‌ای به شهردار تهران از ... مردم را با اخباری ...


827
... و طی نامه‌ای به شهردار تهران از ... تهران به شهردار برای ... و افکار مردم را با ...


699
روز چهارشنبه نامه ای به آقای نجفی (شهردار تهران) نوشتم و از ایشان مستندات خواستم/مبادا از ...


34
نامه دادستان تهران به شهردار برای ارائه مستندات فساد در این نهاد


332
... و طی نامه‌ای به شهردار تهران از ... است، مردم ... تهران اگر دلایلی برای ...


176
نامه دادستان تهران به شهردار برای ... و طی نامه‌ای به شهردار تهران از ... مردم را با اخباری ...


994
شهردار آمد قالیباف برای حضور در پاستور ثبت‌نام کرد+زندگی‌نامه. شهردار تهران با حضور در ...


31
نامه شهردار سابق منطقه ۱۲ به مجلس در پی مخالفت مسجدجامعی با دیوار کشی در خیابان مردم منتشر شد .


516
روز تاریخی برای زنان ... بیش از 1000 نامه از سوی مردم ... در اختیار شهردار تهران قرار ...


514
دادستان تهران گفت: روز چهارشنبه نامه‌ای به آقای نجفی شهردار تهران نوشتم و از وی خواستم ...


963
دادستان تهران از نامه خود به شهردار تهران ... به شهردار تهران برای ... مردم را با اخباری ...