445
92. 84 و 85. م ... اول سال 1392 با اعمال معافيت مالياتي سال 1391 به صورت علي ... در سال 92 ...


735
... حقوق سال 92 این وب ... موضوع ماده (84) ... با اعمال معافيت مالياتي سال 1391 بصورت ...


678
... معافيت مالياتي ماده 84 براي ماليات ... مبلغ دیه سال آینده 210 میلیون تومان ...


11
... معافیت مالیاتی حقوق سال81،82،83،84،85،86،87،88،89،90،91،92 ... ماده ۸۴ و ۸۵ ق.م.م بری سال ... معافيت ...


157
معافیت مالیاتی، حقوق، سال 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90 ... ماده های قانون ... 88، 89، 90، 91، 92 ...


659
جدول معافیت مالیاتی حقوق کارمندان و کارگران در سال 92 بر ... بنا به حکم ماده ... (84) و (85 ) اصلاحی ...


44
میزان معافیت ماده 84 قانون مالیاتهای ... اخبار/ حداقل حقوق سال آينده: يك ميليون و ۲۰۰ هزار ...


378
جدول معافیت مالیاتی حقوق کارمندان و کارگران در سال 92. ... بنا به حکم ماده (۵۲) ...


537
بر اساس لایحه بودجه سال 92 حقوق تا 600 هزار تومان ... بنا به ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم ...


305
بر اساس لایحه بودجه سال 92 حقوق تا 600 هزار تومان ... بنا به ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم ...


548
ماده 84 – تامیزان ... ماده 92 – پنجاه ... جدول محاسبه مالیات حقوق در سال 1391 بر اساس مواد 84 و85 ...


536
معافیت ماده 84 در سال 1390. ... بديهي است به محض تصويب قانون اخير الذکر ميزان معافيت سال جاري و ...


75
معافيت مالياتي سال 92 ... سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 52 قانون برنامه پنجم که مربوط به حقوق ...


140
... "تعيين سقف ماليات حقوق و دستمزد سال 92 منوط به مصوبات ... بدون كسر معافيت ماده 84 ق.م ...


1000
برچسب ها: 10 سال معافيت ... ماده 144 قانون مالياتها, ماده 92, مراکز مجاز و رسمی پژوهشی و ...


108
معافيت مالياتي سال 92. ... بنا به لایحه بودجه سال 93 ... سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 52 ...


68
ماده 92 ‌پنجاه ... دستورالعمل اجرائي ماده واحده « قانون تغيير نرخ و ميزان معافيت سال 80 ماليات ...


348
ماده 84 میزان ... کسر ميزان معافيت حقوق سال 1389 از حقوق پرداختي در دو ماه اول سال 1390 به طور علي ...


893
... بنا به حکم ماده ... (84)و (85) اصلاحی ... قانون بودجه سال 1392 کل کشور سقف معافیت مالیاتی موضوع ...


745
مالياتهاي حقوق سال 92. معافيت هاي مالياتي در بخش دولتي : ...