929
... 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95,مالیات,جدول معافیت های مالیاتی حقوق از سال 81 ... ماده ...


608
92. 84 و 85. م ... ماده(5) قانون ... ماهه اول سال 1392 با اعمال معافيت مالياتي سال 1391 به صورت علي ...


993
... و دستمزد، معافیت ماده 84 ... پایان سال ... سال 1393، بخشنامه معافيت ...


572
بر اساس لایحه بودجه سال 92 حقوق تا 600 هزار ... بنا به ماده 84 قانون مالیات‌های ...


441
میزان معافیت ماده 84 ... اخبار/ ثبت تغييرات اشخاص حقوقي با 5 سال عدم فعاليت ...


877
بخشنامه میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1392 از ... 92 چقدر هزینه ... موضوع ماده 84 و 85 ...


927
... حقوق سال 92 این وب ... موضوع ماده (84) ... ماهه اول سال 1392 با اعمال معافيت ...


405
جدول معافیت مالیاتی ماده 84 سال ... تبصره 29 لايحه بودجه سال 90 با معافيت سالانه 5 ...


244
بنا به حکم ماده ... سقف معافيت مالياتي 72 ميليون ريال در سال 92, سقف معافيت مالياتي 72 ...


952
... حقوق کارمندان برای سال 1394 ... سقف معافيت ... ماده 84 و 85 قانون مالیات ...


743
... معافیت مالیاتی حقوق سال81،82،83،84،85،86،87،88،89،90،91،92 ... ماده ۸۴ و ۸۵ ق.م.م بری سال ...


511
بنا به حکم ماده ... سقف معافيت مالياتي 72 ميليون ريال در سال 92, سقف معافيت مالياتي 72 ...


313
... حقوق کارمندان برای سال 1394 ... سقف معافيت ... ماده 84 و 85 قانون مالیات ...


508
ماده 84 – تامیزان ... ماده 92 – پنجاه ... جدول محاسبه مالیات حقوق در سال 1391 بر اساس مواد 84 ...


349
بر اساس لایحه بودجه سال 92 حقوق تا 600 هزار ... بنا به ماده 84 قانون مالیات‌های ...


844
... سقف معافیت مالیات حقوق موضوع ماده 84 ... ( 84 ) و ( 85 ... سقف معافيت مالياتي در سال ...


281
جدول معافیت مالیاتی حقوق کارمندان و کارگران در سال 92 بر اساس سقف ... و قسمت اخیر ماده(5) ...


36
... معافیت مالیات بر درآمد حقوق دو ماهه اول سال 95 مطابق معافیت سال ... ماده 84 اصلاحیه ...


660
... با سلام و درود با توجه به ماده 84 ... لطفاً با توجه به حقوق سال 89 ... و ـ سقف معافيت ...


516
مشاهده جدوال حداقل حقوق ، سقف معافيت ماليات و بيمه سال 92 ... معافيت ماليات و بيمه سال ...