692
8/23/2014 · بايد توجه كرد كه در شمول ماده 104 حالت استخدامي وجود ندارد و شخص حقيقي يا حقوقي يك بار يا دو ...


373
ماليات بر درآمد حقوق بر اساس ماده 86 ق.م.م" پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا ...


395
باب اول : اشخاص مشمول ماليات ماده 1 - اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند. 1 - كليه مالكين ...


180
فصل اوّل- كليات‌ ماده 1- تعاريف‌ الف- استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخصي به خدمت ‌دولت در ...


423
قانون مجازات اسلامي كتاب اول ـ كليات بخش اول ـ مواد عمومي. فصل اول ـ تعاريف ماده 1- قانون ...


127
کارفرمايان و تأمين اجتماعی . پرسش. و. پاسخ عناوین پيشگفتار مواد 49 و 103 قانون برنامه سوم ...


210
11/30/2012 · RE: موارد معاف از ماليات حقوق و دستمزد - Mahdi - 12-01-2012 02:21 PM با احترام لازم به ذكر است تخصيص معافيت ...


597
‌قانون شهرداري ‌فصل اول - در تأسيس شهرداري ‌ماده 1 - در هر محل كه جمعيت آن حداقل به پنج هزار ...


974
ماده ۸۲ : درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی ) در قبال تسلیم نیروی کار ...


478
1 ـ مدير مدرسه. 2 ـ معاونين مدرسه. 3 ـ يك نفر از مربيان امور تربيتي يا مشاوران به انتخاب مربيان ...


183
دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 92 ... آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی 96 برگزار شد ...


718
‌فصل پنجم - ساير مقررات ‌ماده 83 - در حوزه‌هايي كه انتخابات آنها بر اساس ماده(84) متوقف يا طبق ...


307
مقدمه 15 سال از اجراي نخستين آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي مصوب مورخ 13/6/67 كه ...


196
تازه های حسابداری accpress.com ... با سلام :اینجانب شرکت ساختمانی مرمر کاشمر به سفارش و تاکید اداره ...


401
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ...


58
فصل اول - كليات ماده 1 - تعاريف : الف - استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخصي به خدمت دولت در يكي ...


257
Date : 27 آذر 1391 23 و 08 دقیقه . سعید حسنی. name: email: قرارداد کار. subject: باسلام بنده پنج سال هست که دریک ...


825
با توجه به تاکید رییس جمهور در همایش افق رسانه، مبنی بر اینکه بدنبال مشورت با همه صاحبنظران ...


823
به گزارش خبرگزاري فارس، قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ ...


951
... ‌برداران و توسعه تحقيقات كاربردي كشاورزي به ميزان دو برابر شرايط سال پايه. ماده ... معافيت ...