830
سازمان امور مالیاتی سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ و ۸۵ ق.م.م بری سال ۱۳۸۹مبلغ


670
ماليات بر درآمد حقوق بر اساس ماده 86 ق.م.م" پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا ...


905
باب اول : اشخاص مشمول ماليات ماده 1 - اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند. 1 - كليه مالكين ...


66
قانون گذرنامه ‌مصوب 1351.12.10 ‌فصل اول - كليات. ماده 1 - گذرنامه سندي است كه از طرف مأموران ...


74
آيين ‌ نامه اجرايي قانون امور گمرکي . شماره: 262758/ت47775هـ تاريخ: 1391/12/29 . پيوست: وزارت امور ...


580
فصل اوّل- كليات‌ ماده 1- تعاريف‌ الف- استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخصي به خدمت ‌دولت در ...


191
1 ـ مدير مدرسه. 2 ـ معاونين مدرسه. 3 ـ يك نفر از مربيان امور تربيتي يا مشاوران به انتخاب مربيان ...


701
فصل يكم - شرايط عمومي استخدام و طبقه بندي افسران و كارمندان ماده 1 - كساني كه مطابق شرايط و ...


668
قانون جدید مجازات اسلامی – مصوب 92; دفاع مشروع در قانون جدید مجازات اسلامی (مصوب 1390)


733
‌فصل پنجم - ساير مقررات ‌ماده 83 - در حوزه‌هايي كه انتخابات آنها بر اساس ماده(84) متوقف يا طبق ...


464
با توجه به تاکید رییس جمهور در همایش افق رسانه، مبنی بر اینکه بدنبال مشورت با همه صاحبنظران ...


685
نام کتاب. کد کتاب. پایه تدریس. سال چاپ. حذفیات و ملاحظات. قرآن و تعلیمات دینی2 (دین ‌و زندگی 2)


815
دانلود دفترچه نظام وظیفه سال 95-96-----"سامانه صدای مشاور تحصیلی" مشاوره دهنده تخصصی خدمت ...


778
به گزارش خبرگزاري فارس، قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ ...


331
قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (‌در امور مدني) ‌كليات ‌ماده 1 - آيين‌دادرسي ...


305
نظریه شماره3 2/6/92 1018/92/7 581-1/186-92. سوال: با توجه به تبصره ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی ...


66
بررسي تحليلي تبصره هاي 4 و5 ماده 148 قانون ثبت قاسم قرباني مقدمه: با انقضاي مهلت ثبت املاك ...


340
ردیف شماره عنوان تاریخ تصویب شماره ابلاغ تاریخ ابلاغ بند و تبصره تصویب کننده توضیحات


159
مشکلی ندارد اما گرایش مخابرات مهم می باشد که بعد از مخابرات چه عنوان شده باشد مثلا گرایش ...


567
کلا دوران خدمت سربازی به این شیوه به سر رسیده و باید هر چه سریعتر یک بازبینی کلی صورت بگیره و ...