335
معنی واژهٔ حسب الامر در فرهنگ واژه‌های سره به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب


702
معنی واژهٔ حسب الامر در فرهنگ واژه‌های سره به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب


182
چرا و چگونه پارسی بنویسم و بگوییم؟ (فهرست معادل فارسی واژه ها) ساعت ٩: ... حسب الامر: ...


502
معنی واژهٔ حسب‌ الامر در واژه‌نامه آزاد به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب


254
کلاس مــ ـهــ ربـانـی - معادل فارسي كلمات - ... حسب الامر.


915
معنی حسب : حسب . [ ح َ ] (حرف اضافه ) از عربی است و در فارسی غالباً به صورت «برحسب » بجای ...


508
کلمات ترکی که معادل فارسی دارن و انهائی که فراموش شدن از ترک تازی شاهان ... حسب الامر: ...


693
همراه دانش آموز براي فرداي بهتر - معادل فارسی کلمات - اَللّهُمًّ اَخرٍِجنِی مِن ...


713
زبان و ادبیات فارسی - 5 ... معادل این واژه در فارسى آگنه, آكنه, آگنش و آكنش است.


605
این ابزار مفید به صورت رایگان توسط تیم فنی سرزمین دانلود در اختیار کاربران فارسی زبان ...


595
حسب الامر : ... واژه های بیگانه و معادل فارسی آن ها(8) واژه های بیگانه و معادل فارسی آن ...


403
همراه دانش آموز براي فرداي بهتر - معادل فارسی کلمات - اَللّهُمًّ اَخرٍِجنِی مِن ...


526
معادل های فرهنگستان ... سایت های فارسی دریافت می شوند و ... حسب مورد داراي ...


177
16.11.2006 · حسب الامر=بر ... معادل =برابر. ... خوب چرا نباید حالا که اعراب واژه ی فارسی معادل عشق ما رو ...


74
تا دلتون چی بخواد؟! - ضرب المثل عربی و معادل فارسی آن - علمي - كاربردی - خبری-- بلوچ و ...


917
ماده‌ واحده‌ ـ به‌ منظور حفظ‌ قوت‌ و اصالت‌ زبان‌ فارسی ... حسب ‌ مورد ... معادل ...


644
بر حسب یا ... دسته‌جات صحیح است یا دسته‌ها یا دستجات؟ من در واقع معادل فارسی bundle رو می ...


472
درخواست‌کارت‌شناسایی‌‌فارسی: ... معادل در ... كه بر حسب تفويض اختيار ...


662
فرهنگ معاصر فرانسه – فارسي . بيش از 40 هزار واژه و اصطلاح پركاربرد زبان فرانسه و ...


552
شعر فارسی و شاعران ... معادل اين مبلغ = برابر اين ... حسب الامر = بر اساس ...