177
پیشنهاد کاربران درباره معنی حسب الامر ... ها و متضاد ها، معادل فارسی کلمه یا به شیوه ...


117
چرا و چگونه پارسی بنویسم و بگوییم؟ (فهرست معادل فارسی واژه ها) نویسنده: ... حسب الامر: ...


980
معادل فارسی. کلمه. معادل ... حسب الامر.


712
واژه های بیگانه و معادل فارسی آن ها(3) بوستان ادب ... حسب الامر : به ...


272
معادل فارسی. کلمه. معادل ... حسب الامر.


687
پنجمي ها سلام - معادل فارسي كلمات - ... جستجو عبارت مورد نظر را وارد کرده و دکمه جستجو را ...


11
معادل فارسی. کلمه. معادل ... حسب الامر.


501


722
فرهنگ واژ گان فارسی به پارسی پیش گفتار در اینترنت و بصورت گسترشی ... حسب الامر = به ...


879
معنی حسب احوال ... حسب الامر ... مترادف ها و متضاد ها، معادل فارسی کلمه یا به شیوه درست تر ...


905
معنی حسب احوال ... حسب الامر ... مترادف ها و متضاد ها، معادل فارسی کلمه یا به شیوه درست تر ...


82
3/31/2010 · البته اصطلاح «حسب‌الامر» که عربی است، درست می‌باشد. ... "معادل فارسی کلمات شمال وجنوب چیست؟"


531
کلمات ترکی که معادل فارسی دارن و انهائی که فراموش شدن از ترک تازی شاهان ... حسب الامر: ...


458
ضرب المثل های عربی و معادل فارسی ... نه اصل و حسب دارد و نه زبان گویا ... أضیقَ‌ الأمرُ ...


470
کتاب مجمع الامثال همراه با معادل فارسی ... کشوری بر حسب اختصاصات ... الأمْرِ"، پس از ...


398
معادل فارسی ضرب المثل های انگلیسی; ضرب المثل های فارسی; ریشه ضرب المثل های فارسی;


157
فارسی در زبان ... اصلاً اگر قرار است کلمه ای غیر فارسی به عنوان معادل معرفی شود، چرا همان کلمه ...


770
نشر دانش زبان و ادبیات فارسی متوسطه ... حسب الامر : طبق دستور . ... معادل نيروي انتظامي امروز است .


916
11/16/2006 · حسب الامر=بر ... اگه وقتی لغتی در زبان فارسی کم میاد سراغ معادل انگلیسی یا عربیش رفته ...


144
دلایل وریشه‌های تغییر معنایی کلمات عربی در فارسی را ... حسب‌الأمر ... فارسی معادل ...