707
دیکشنری آنلاین آبادیس - دیکشنری و مترجم انگلیسی و فارسی با تلفظ


161
واژه های بیگانه و معادل فارسی آن ها(3) بوستان ادب ... حسب الامر : به ...


180
آخر الامر: ... حسب الامر: به ... فهرست برابرهای پارسی و :معادل فارسی ...


112
معادل فارسی. کلمه. معادل ... حسب الامر.


780
گل های شاداب - معادل فارسی کلمات - گل های شاداب. معادل فارسی ... حسب الامر.


296
معادل فارسی. کلمه. معادل ... حسب الامر.


467
معادل فارسی. کلمه. معادل ... حسب الامر.


563
دلایل وریشه‌های تغییر معنایی کلمات عربی در فارسی را ... حسب‌الأمر ... فارسی معادل ...


109
فرهنگ واژ گان فارسی به پارسی پیش گفتار در اینترنت و بصورت گسترشی ... حسب الامر = به ...


288
کتاب مجمع الامثال همراه با معادل فارسی ... کشوری بر حسب اختصاصات ... الأمْرِ"، پس از ...


623
معنی حسب احوال ... حسب الامر ... مترادف ها و متضاد ها، معادل فارسی کلمه یا به شیوه درست تر ...


143
پروردگارا مرا مدد کن تا دانش اندکم نه نردبانی باشد برای فزونی تکبر وغرور نه حلقه ای برای اسارت


776
چرا و چگونه پارسی بنویسم و بگوییم؟ (فهرست معادل فارسی واژه ها) ... حسب الامر: به ...


390
3/31/2010 · البته اصطلاح «حسب‌الامر» که عربی است، درست می‌باشد. ... "معادل فارسی کلمات شمال وجنوب چیست؟"


711
نشر دانش زبان و ادبیات فارسی متوسطه ... حسب الامر : طبق دستور . ... معادل نيروي انتظامي امروز است .


978


30
جذب بیمار عرب, ترجمه فارسی به عربی، ترجمه عربی به فارسی،آموزش زبان عربی، مکالمه عربی، تدریس ...


499
از آنجا كه رسيدن به اهداف سازمان و گردش امور از طريق ارتباطات رسمي مقدور مي‌باشد، نوشته ...


851
ایران نو - زبان فارسی ... حسب الامر=بر اساس فرمايش. ... معادل=برابر.


427
آشنایی با معروف ترین ضرب المثل های عربی و معادل فارسی ... مترادف فارسی : ... أضیقَ‌ الأمرُ ...