788
... مدیر روابط عمومی ... / جشنواره‌ها; مصطفی محمودی مدیر روابط عمومی جشنواره تئا‌تر فجر ...


751
مصطفی محمودی، منتقد تئاتر و مدرس دانشگاه با حکم دکتر سعید اسدی دبیر سی و چهارمین ...


472
مصطفی محمودی، منتقد ... المللی تئاتر فجر به عنوان مدیر بخش روابط عمومی جشنواره سی و ...


302
... مصطفی محمودی، منتقد ... فجر به عنوان مدیر بخش روابط عمومی این دوره جشنواره منصوب شد.


460
... مدیر روابط عمومی سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر ... جشنواره تئاتر فجر منصوب شد. ...


540
... تئاتر فجر مصطفی محمودی را به عنوان مدیر بخش روابط عمومی ... جشنواره بین ...


626
روابط عمومی جشنواره تئاتر فجر ... روابط عمومی جشنواره ... مصطفی محمودی مدیر ...


439
... مصطفی محمودی را به عنوان مدیر بخش «به علاوه فجر» جشنواره ... و مدیر روابط عمومی ...


188
... این جشنواره رونمایی شد. ... مصطفی محمودی مدیر روابط عمومی جشنواره تئاتر فجر ...


392
... مازندران بازار داغ تاکسی اینترنتی/وام مسکن مهر ۴۰ میلیونی تومانی شد ...


600
اخبار مرتبط مصطفی محمودی مدیر روابط عمومی 34دوره جشنواره تئاتر فجر مدیر روابط عمومی و ...


597
... این جشنواره رونمایی شد. ... مصطفی محمودی مدیر روابط عمومی جشنواره تئاتر فجر ...


569
مدیر روابط عمومی «تئاتر مستقل ... هالیوود هک شد!+ ... زن در کاخ جشنواره فیلم فجر ...


897
... از روابط عمومی سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر ... مصطفی محمودی مدیر بخش به ...


995
فراخوان جشنواره فجر ... مصطفی محمودی، مدیر روابط ... با روابط عمومی جشنواره ...


845
... جشنواره تیاتر فجر ... شد. به گزارش روابط عمومی سی ... تئانر فجر. مدیر بین ...


312
مصطفی محمودی، مدیر روابط ... مصطفی محمودی مدیر روابط عمومی ... دبیر جشنواره مقرر شد که ...


680
برج میلاد میزبان اهالی رسانه‌های گروهی شد; جشنواره فیلم فجر ... تلفن های روابط عمومی ...


663
... جشنواره فجر بزرگ ... مدیر روابط عمومی سازمان ... مصطفی محمودی مدیر بخش به ...


315
... را به عنوان مدیر روابط عمومی ... پوستر جشنواره ... معرفی شد. مصطفی کوشکی ...