738
مسجد جامع اردكان، متعلق به قرن دهم هجری قمری از بناهای تاریخی، مذهبی بافت قدیمی شهر است.


237
مسجد جامع اردکان مربوط به دوره صفوی است و در اردکان، جنب کتابخانه عمومی واقع شده و این اثر ...


202
مسجد جامع اردکان با اینکه تزئینات و کاشیکاری ندارد، مزین به یک در ورودی با ارزش هنری است.


817
مسجد جامع اردکان : بنای تاریخی قرن دهم هجری قمری : برسی تاریخچه و سبک معماری مسجد جامع اردکان ...


688


945
مسجد جامع اردکان از بناهای تاریخی، مذهبی بافت قدیمی شهرستان اردکان است که به قرن دهم هجری ...


439
مسجد جامع اردکان از بناهای تاریخی و مذهبی بافت قدیمی شهر است و به دوره صفوی تعلق دارد.


854
به گزارش اردکان امروز، مراسم معنوی اعتکاف هم زمان در سراسر کشور، در مساجد شهرستان اردکان از ...


791
مسجد جامع اردکان دارای دوقسمت زمستان خانه و تابستان خانه می باشد و در محله بالاده قرار دارد ...


634
مسجد جامع اردکان، متعلق به قرن دهم هجری قمری و از بناهای تاریخی، مذهبی بافت قدیمی شهر است.


326
اردکان از دو کلمه «ارد» و«کان» تشکیل شده ... مسجد جامع در جنوب و مسجد زیر ده در شمال و ...


785
مسجد جامع اردكان یادگاری از دوران تیموری است كه در مجاورت خود بازار و حمام را جای داده است.


461
مسجد جامع اردکان اردکان روی نقشه ایران و همچنین مکان های اطراف آن


892
مسجد جامع اردكان در ابزار شهر و در محله قدیمی واقع شده و مربوط به قرن دهم هجری است.


719
مراسم معنوی و پرفیض اعتکاف ماه رجب المرجب هم زمان با سراسر کشور اسلامی در مساجد شهرستان ...


322
مسجد جامع اردکان یادگاری از دوران تیموری است که در مجاورت خود بازار و حمام را جای داده است.


263
مسجد جامع عقدادر "عقدا" از توابع شهرستان اردکان قرار دارد. بنای این مسجد از خشت، گل و آجر در ...


315
مسجد جامع اردکان مسجد جامع اردکان، متعلق به قرن دهم هجری قمری از بناهای تاریخی، مذهبی بافت ...


886
مسجد جامع اردکان یادگاری از دوران تیموری است که در مجاورت خود بازار و حمام را جای داده است.


589
مسجد جامع کبیر یزد، یکی از شاهکارهای تاریخی ایران بوده که در هر گوشه و کنار آن، یادگارهایی ...