199
تو زمستان از تخم های تلخ در جیره غذای سهره قرار بدهید تا سهره بدنش آمادگی مست شدن رو پیدا کنه


250
سهره مست به سهره ای ... عامل باعث برانگیخته شدن غریضه سهره برای جفت یابی و اواز خوانی ...


903
تو زمستان از تخم های تلخ در جیره غذای سهره قرار بدهید تا سهره بدنش آمادگی مست شدن رو پیدا کنه


444
8/30/2013 · همه چیز درباره سهره+ (عكس) سهره ها انواع مختلفی دارند که نیمی از آنها آوازه خوان هستن


16
آموزش، پرورش، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در زمینه پرندگان زینتی و آزاد و حمایت از حقوق پرندگان و تلاش برای مبارزه با قاچاق حیوانات


515
View Full Version : سهره قناری hamed_pardaz1st February 2009, 11:19 AMمطالبی برای تولید سهره قناری hamed_pardaz1st February 2009, 11:23 AMسهره قناری پرنده ای است که از تلقیح سهره نر با قناری ماده (در هر رنگ و اندازه) بوجود می آید و دارای ...


314
سهره رو يه جای گرم بزاريد که مست بشه وقتی سهره موقع خوندن ... بی نطفه شدن بر اثر ...


813
آموزش، پرورش، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در زمینه پرندگان زینتی و آزاد و حمایت از حقوق پرندگان و تلاش برای مبارزه با قاچاق حیوانات


767
9/25/2015 · رحیم افشار برای دهندار شدن جوجه سهره ها. آواز سهره برای آموزش جوجه. سهرها. سهره مست. , , رحیم افشار


233
بعد از مدتی که به صدای هم عادت کردندوسهره به مست شدن ... نگهداری قناری که هنوز سهره مست ...


852
بعد از مدتی که به صدای هم عادت کردندوسهره به مست شدن ... نگهداری قناری که هنوز سهره مست ...


42
بعد از مدتی تخم کاهو را نیز باید قطع کرد.تخم کتان باعث آرامتر شدن سهره و ... سهره ی مست ...


668
سهره مست به سهره ... عمل میارم امسال باوجود سرمای شدید ترو زود رس جوجه هام یه خوروه کز شدن ...


511
سهره رو یه جای گرم بزارید که مست بشه وقتی سهره موقع خوندن میرقصید و ... بی نطفه شدن بر اثر ...


162
... را نیز باید قطع کرد.تخم کتان باعث آرامتر شدن سهره و شاهدانه باعث مست شدن و ... سهره مست ...


90
هویج باعث گستردگی پهنای سرخی زیر سینه ی سهره و همچنین پر رنگ شدن ... مست كردن سهره ...


840
غذای سهره .كليپ ... وهمچنين براي مست كردن سهره ... موضوع در رام شدن و خواندن سهره تان ...


184
سهره قناری - علت کچل شدن ... پرنده را تغذیه کنیم تا دوران بعد ازتولکی پرنده بتواند اماده و مست ...


526
در مرحله دوم پس از شش دانگ مست شدن سهره و همچنین آماده شدن قناری تا چند هفته آنها را در ...


431
5- زمانی که سهره در حال مست شدن بود انرا هر روز به گردش ببرید و به ان افتاب و اب تنی بدهید.