497
دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی خدمات خود را ... نزدیک این دستگاه در این مرکز درمانی به بهره ...


391
خدمات درمانی غیر ... از پزشکان طرف قرارداد در محل سالن کنفرانس اسناد پزشکی استان تهران ...


839
قم/ سرپرست مرکز خدمات حوزه ... آخرین مهلت ارائه اسناد پزشکی ... دریافت اسناد درمانی و صدور ...


458
سازمان تامین اجتماعی بزرگترین خریدار و دومین تولید کننده خدمات درمانی ... دفاتر اسناد پزشکی:


204
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ... اسناد پزشکی: ... مهر پزشک، مهر مرکز، ثبت تاریخ ...


538
دارو و تجهیزات پزشکی . ... 10.در صورتیکه بیمه شده خدمات ... رادیوتراپی و شیمی درمانی ...


662
مرکز آموزشی درمانی ... - اسناد و مدارک پزشکی ... علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ...


675
مرکز آموزشی درمانی ... خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ... اسناد و نقشه راه ...


299
خدمات اسناد پزشکی نسخه نگار - ارائه کلیه خدمات مکانیزاسیون نسخ درمانی - خدمات اسناد پزشکی ...


943
... و مرکز درمانی ... دهنده خدمات درمانی بوده و ... به اسناد پزشکی ...


747
... و مرکز درمانی ... دهنده خدمات درمانی بوده و ... به اسناد پزشکی ...


130
مرکز آموزشی درمانی ... خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ... اسناد و نقشه راه ...


31
Iran University of Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی ... و مرکز اسناد. ... و خدمات بهداشتی درمانی ...


247
بخش آموزش الکترونیک و کارگاهی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، با ... پزشکی و خدمات درمانی ...


974
خدمات قابل ارائه به بیمه شدگان در دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی. ... خدمات درمانی ... مرکز تلفن و ...


395
کتابخانه مرکزی،مرکز اسناد و ... برقراری پوشش بیمه خدمات درمانی ... درمانگاه مرکز پزشکی ...


478
لیست دفاتر اسناد رسمی; مراکز درمانی طرف قرارداد ... دفاتر خدمات ... مراکز درمانی طرف قرارداد ...


97
مناقصه پروژه احداث مرکز بهداشتی و درمانی ... [سفارش خرید و ارسال اسناد مناقصه ... پزشکی و خدمات ...


512
بازدید معاون وزارتی وکارشناسان اسناد از ... (زیست پزشکی) مرکز ... خدمات بهداشتی و درمانی;


207
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد. ... پورتال متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران می ...