569
علیمردان خان بیرانوند: حاکم لک: علیمردان خان بیرانوند پدر مرتضی خان بیرانوند و پدربزرگ دکتر ...


405
خوانین بیرانوند از مهمترین ایلات ساکن در لرستان ایل ... علی مردان خان بیرانوند ملقب به امیر ...


521
بیرانوند. 1- ... محمدبیرانوند (۱) علی مردان خان بیرانوند (۱) تنگ زاهدشیر (۱) استعدایابی (۱) ...


944
غلامعلی خان بیرانوند یکی از ... من با خوانین عمده طایفه مانند غلامعلی خان و علی مردان خان و ...


115
علی مردان خان بیرانوند( فرمانده بزرگ لرستان در زمان رضاخان که توانست لرستان را به مدت 3 سال ...


924
بزرگان لرستان ایل بیرانوند ایل بالاگریوه پاپی طوایف کوهدشت طرهان طوایف نورآباد دلفان ایل ...


726
خوانین لرستان - علی مردان خان بیرانوند ( مردو ) - ... ملتی که تاریخ خود را نشناسد؛ ناگزیر از ...


722
که علیرضا و صادق از فرزندان مردان بیرانوند بوده اند ویرایش شده توسط شکوفه سبزعلی) دشائینان :


751
مرتضی خان اعظمی لرستانی بیرانوند فرزند علی مردان خان بیرانوند و پدر دکتر هوشنگ اعظمی از ...


55
علیمردان خان بیرانوند از ایل لک بیرانوند ساکن لرستان به واسطه شجاعت ، درایت، سخاوت، جسارت و ...


71
دلفان بیرانوند ... از جمله مردان دوراندیش و دانا ی ایل بیرانوند بود ،ودربسیاری موارد مشاور ...


272
ایل بیرانوند، از ایلات بزرگ لکی مناطق شمالی استان لرستان است. ... علی مردان خان بیرانوند ...


269
پیغام علی مردان خان بیرانوند به فرمانده ارتش انگلیس که اجازه عبور از تنگه زاهد شیر خرم آباد ...


721
علی مردان خان بیرانوند( فرمانده بزرگ لرستان در زمان رضاخان که توانست لرستان را به مدت 3 سال ...


888
علی مردان خان بیرانوند ,امیر لرستان(داماد طایفه اصلمرز بوده و نام همسرش لیلا معروف به لیلکه ...


938
ایل بیرانوند - علی مردان خان - مطالبی در رابطه با لرستان، ایل بیرانوند،مرتضی خان اعظمی ...


276
پیغام علی مردان خان بیرانوند به فرمانده ارتش انگلیس که اجازه عبور از تنگه زاهد شیر خرم آباد ...


521
خوانین لرستان - خوانین بیرانوند - ... ملتی که تاریخ خود را نشناسد؛ ناگزیر از تکرار آن است


50
بزرگان طایفه بیرانوند ... در کردستان و دفاع تا اخرین نفس این دلاو ر مردان را چگونه باید ...


563
با یک متر و 95 سانتیمتر قد مفید! علیرضا بیرانوند 24 ساله بلند قدترین مرد تاریخ پرسپولیس شده است.