154
1/16/2011 · ... محل نگهداری سگهای ولگرد وفا ... سگهای بی سرپرست در تبریز, نگهداری سگ های ولگرد در ...


168
... یا سه روز نگهداری در سخت ... در محل محفوظی ... با کشتن سگهای ولگرد فقط ولگرد ...


917
اظهار نگرانی از وضعیت سگ های ولگرد در تبریز ... سگهای ولگرد در تبریز ... نگهداری از سگهای ...


489
دستورالعمل کنترل جمعیت سگهای ولگرد،که در ستاد مرکزی ... باید دارای محل نگهداری حیوانات ...


20
ضرورت ایجاد محل نگهداری احشام در خارج ... جوان از تبریز ؛بدرشکوهی ... سگهای ولگرد نیز ...


568
گرچه سگ‌گردانی، معامله و نگهداری آن در ... نگهداری سگ است یا محل ... در کیلومتر 15 جاده تبریز ...


826
نتایج جستجو : نگهداری سگهای ولگرد - 1 ...


483
... 2011 · مرکز نگهداری سگهای ولگرد, ... در تبریز, نگهداری سگ ... محل های فروش سگ در تبریز, ...


815
مدیر رسانه‌ای تیم‌ملی هم دیگر در محل ... سگهای ولگرد در تبریز ... نگهداری از سگهای ...


4
6/22/2013 · _نرها گاهی خیلی بی جنبه بازی در ... باید یاد بگیره ظرف محل ... و نگهداری سگهای ...


165
مدیر رسانه‌ای تیم‌ملی هم دیگر در محل ... سگهای ولگرد در تبریز ... نگهداری از سگهای ...


636
6/22/2013 · _نرها گاهی خیلی بی جنبه بازی در ... باید یاد بگیره ظرف محل ... و نگهداری سگهای ...


800
اظهار نگرانی از وضعیت سگ های ولگرد در تبریز ... سگهای ولگرد در تبریز ... نگهداری از سگهای ...


937
... افزایش سگهای ولگرد در ... ها نگهداری می کنند، از ... در بازار تبریز مرگ تلخ ...


378
... بودند حال در - نگهداری سگهای ... نگهداری 300 سگ ولگرد در ... گسترش فولاد تبریز و ...


398
... سگ‌های آسیب‌دیده در یکی از محل‌های نگهداری ... در تبریز! + ... های ولگرد در ...


955
... ائل باغی تبریز در شبکه‌های ... سگهای ولگرد ایران ... در حیطه جغرافیایی محل زندگی من ...


180
سگهای آپارتمانی ... حضور سگ های زنده‌یاب در محل حادثه برج ... سگ های ولگرد میانکاله جمع آوری ...


721
سایبان ثابت نوبت پیوند کبد نخلستان صابر محل نگهداری سگهای ولگرد در تبریز .


680
... حمایتی در تبریز نبود ما ... محل نگهداری شخصی ... و جدل ها سگهای بی گناه ...