839
رقه سوریه کاملا از تروریست‌های داعش خالی شد با تسلط نیروهای مورد حمایت آمریکا بر ورزشگاه و ...