743
ساختار کلی یک نقطه‌ی کوانتومی، شامل هسته، پوسته و پوشش دهنده (شکل 1) است.


783
فیزیک حالت ... وقتی اندازه نقطه کوانتومی از یک حد بحرانی که به آن شعاع اکسایتون بور گفته می ...


58
تغییر نحوه چیده شدن اتم‌ها در سطح نقطه کوانتومی هم باعث ... قوانین فیزیک کلاسیک قابل ...


945
نقطه کوانتومی یک ... هستندکه خواص ماده باقوانین فیزیک کلاسیک قابل توجیه نباشد و فقط فیزیک ...


580
نقطه کوانتومی - کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف: ... نظریه میدان ها (فیزیک) Field Theory ...


558
نسل آتی کامپیوترهای سریع و پرتوان کوانتومی یک گام دیگر به واقعیت نزدیک شدند. با برقراری پیوندی میان یک جفت چاه کوچک که حاوی تعدادی الکترون بود، نوعی ترانزیستور کوانتومی ساخته شد.


78
1-نقطه کوانتومی ... به عبارت دیگر ویژگی‌های ایجاد شده در این ابعاد از رهیافت فیزیک کوانتوم ...


511
در فیزیک تعداد کمیت‌های ... در اثر کوانتومی هال و نیز در یک اتصال نقطه‌ای کوانتومی این پدیده ...


29
یک نقطه بحرانی کوانتومی در نمودار فاز از یک ماده جایست که در آن گذار ... تحقیقات فیزیک ماده ...


930
در این اقدام تعدادی فوتون واقعا از نظر فیزیکی بین دو نقطه جابجا شده‌اند ... فیزیک کوانتومی ...


197
در این اقدام تعدادی فوتون واقعا از نظر فیزیکی بین دو نقطه جابجا شده‌اند ... فیزیک کوانتومی ...


416
کاربرد نقاط کوانتومی در پزشکی ... پژوهشکده ی فیزیک کاربردی ... های روی نقطة کوانتومی ...


380
کاربرد نقاط کوانتومی در سلول های خورشیدی و کاربرد نقاط کوانتومی در درمان ... مقالات فیزیک ...


96
نقطه کوانتومی یک ... هستندکه خواص ماده باقوانین فیزیک کلاسیک قابل توجیه نباشد و فقط فیزیک ...


603
تغییر نحوة چیده شدن اتم‌ها در سطح نقطة کوانتومی هم باعث تغییر انرژی گپ می ... مقالات فیزیک


875
وجود چند پدیده مهم که مختص فیزیک کوانتومی است، آن را از ... می‌توانند به آسانی از نقطه ...


358
فیزیک کوانتومی به زبان ... فاصله بین 2 نقطه بر روی یک میله‏ی استاندارد آلیاژ پلاتینیوم و ...


537
کوانتوم دات | نقاط کوانتومی، نانو کریستال‌های نیمه هادی با قطر ۲ تا ۱۰ نانومتر هستند که بعد از تحریک شدن، از خود نور ساطع می‌کنند و به طور معمول از …


118
و بعد بلند میشویم و هیچی نمیگوییم چون این ذکر مستحب است بعد به سجده میرویم و (سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله )را میگوییم و دوباره به سجده میرویم و دوباره ه,سیم و نقطه کوانتومی,تیم سایبری ...


531
دوست دارید در کدام زمینه فیزیک ... تغییر نحوة چیده شدن اتم‌ها در سطح نقطة کوانتومی هم باعث ...