422
تغییر نحوه چیده شدن اتم‌ها در سطح نقطه کوانتومی هم باعث ... قوانین فیزیک کلاسیک قابل ...


927
کوانتوم دات (Quantom dot یا QD) یا نقاط کوانتومی نیمه‌رساناهایی هستند که امروزه استفاده‌های ...


614
ساختار کلی یک نقطه‌ی کوانتومی، شامل هسته، پوسته و پوشش دهنده (شکل 1) است.


598
کاربرد نقاط کوانتومی در سلول های خورشیدی و کاربرد نقاط کوانتومی در درمان ... مقالات فیزیک ...


835
نسل آتی کامپیوترهای سریع و پرتوان کوانتومی یک گام دیگر به واقعیت نزدیک شدند. با برقراری ...


181
نقطه کوانتومی یک ... هستندکه خواص ماده باقوانین فیزیک کلاسیک قابل توجیه نباشد و فقط فیزیک ...


797
نقطه کوانتومی - کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف: ... نظریه میدان ها (فیزیک) Field Theory ...


708
تغییر نحوة چیده شدن اتم‌ها در سطح نقطة کوانتومی هم باعث تغییر انرژی گپ می ... مقالات فیزیک


420
فیزیک حالت ... وقتی اندازه نقطه کوانتومی از یک حد بحرانی که به آن شعاع اکسایتون بور گفته می ...


149
رایانهٔ کوانتومی ... البته اتم‌ها نقطه کوانتومی ... وجود چند پدیده مهم که مختص فیزیک کوانتومی ...


712
رایانهٔ کوانتومی ... البته اتم‌ها نقطه کوانتومی ... وجود چند پدیده مهم که مختص فیزیک کوانتومی ...


484
در این اقدام تعدادی فوتون واقعا از نظر فیزیکی بین دو نقطه جابجا شده‌اند ... فیزیک کوانتومی ...


526
دوست دارید در کدام زمینه فیزیک ... این اثر زمانی بروز می کند که اندازه نقطه کوانتومی از یک ...


82
موادی از قبیل سولفید سرب، سولفید روی، فسفات ایندیوم و غیره بسته به اندازه، طول موج یا رنگ ...


117
معرفی فیزیک ... تغییر نحوة چیده شدن اتم‌ها در سطح نقطة کوانتومی هم باعث تغییر انرژی گپ می ...


496
نقطه حاصل از ... توجه داشته باشید که مفهوم موج در مکانیک کوانتومی و فیزیک مدرن جایگاه ...


346
8/1/2012 · در حالت عادی برای ایجاد نقطه کوانتومی ... پیشنهادات و انتقاداتتون رو نسبت به تالار فیزیک ...


164
1-نقطه کوانتومی ... به عبارت دیگر ویژگی‌های ایجاد شده در این ابعاد از رهیافت فیزیک کوانتوم ...


636
البته اتم‌ها نقطه کوانتومی محسوب می ... وجود چند پدیده مهم که مختص فیزیک کوانتومی است ...


979
در فیزیک تعداد کمیت‌های ... در اثر کوانتومی هال و نیز در یک اتصال نقطه‌ای کوانتومی این پدیده ...