771
امروزه ما در حال استفاده روزمره از نظریه نسبیت اینشتین هستیم ... فرمول معروف زیر حاصل از ...


406
نظریه نسبیت انیشتین به زبان ... از بیرون سفینه در چارچوب ناظر ساکن توسط فرمول زیر محاسبه ...


839
نظریهٔ نسبیت، یک نظریه ... چارچوب نسبیت عام فرمول ... معادلات انیشتین صدق کنند، پس به ...


216
پس از شرح و بسط نظریه نسبیت، تلاشهای تحقیقاتی اینشتین عمدتاً شامل یک ... انیشتین در ...


774
نظریه نسبیت انیشتین چگونه شکل گرفت و چه چیزی را بیان می کند


427
در فیزیک، معادله جرم-انرژی مفهومی فرمول‌بندی ... بدین ترتیب، نظریه نسبیت خاص اثبات می ...


980
بیوگرافی آلبرت انیشتین / Albert Einstein فیزیک دان قرن بیستم که نظریه های نسبیت عام و فرمول جامع جرم و انرژی را از خود به جای گذاشت.


218
البته همان طور که می‌دانید، نظریه نسبیت انیشتین به دو بخش نسبیت عام و خاص ... فرمول معروف e=mc^2 ...


544
در اینجا قصد داریم نظریه نسبیت به زبان ساده شرح ... این فرمول بیان می‌کند که انرژی بسیار ...


807
نظریه نسبیت عام انیشتین شاید بتوان چکیده نظریه نسبیت عام انیشتین را این گونه بیان کرد: ماده به فضا زمان می‌گوید که چگونه خم شود و فضا زمان به ماده می‌گوید که چگ


412
آلبرت انیشتین: انقلاب نسبیت: ... پدید آمدند در فرمول بندی‌های ... نظریه نسبیت از ...


373
آلبرت انیشتین در نظریه نسبیت خاص با حرکت ... های جاذبه بسیار قوی فرمول نیوتن ...


505
نظریه های انیشتن(نسبیت عام ... فرمول معروف ... انیشتین در نظریه نسبیت خاص با حركت شتابدار ...


293
این تلاش درنهایت به ارائه نسبیت عام منجر شد؛ نظریه‌ای که در ... آن را فرمول‌بندی کرد ...


54
نظریه‌های آلبرت انیشتین(نسبیت عام و خاص) آلبرت انیشتین دو نظریه دارد. نسبیت خاص را در سن 25 سالگی بوجود آورد و ده سال بعد توانست نسبیت عام را مطرح...


232
آلبرت انیشتین در نظریه نسبیت ... ظهور نظریه نسبیت عام دید گرانشی را بکلی تغییر داد و در این ...


786
طبق نظریه نسبیت وقتی ... پس فرمول اولیه ذکر شده در متن ... نظریه انیشتین هم اشتباست البته ...


147
نظریه نسبیت انیشتین را در زندگی روزمره تان پیدا کنید | ... ... نظریه نسبیت عام فرمول نسبیت ...


482
در این کتاب نظریه نسبیت خاص و عام را با زبانی چنان ساده و گیرا و با کمترین استفاده از فرمول ...


368
مرزهای فضا زمان - نظریه های نسبیت خاص و نسبیت عام اینشتین - علمی-فیزیکی- نجوم- اختر فیزیک-ارومیه