882
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه معاونین و فرماندهان عالی رتبه و کارکنان این نیرو، با حضور در حرم مطهر امام راحل، با آرمان ...


659
شهرری ـ ایرنا ـ فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران با آرمان های امام راحل(ره) تجدید میثاق کردند.


874
تسنیم/ فرماندهان نیروی دریایی ارتش با آرمان‌های امام تجدید میثاق کردند.دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه معاونین و فرماندهان عالی رتبه و کارکنان این ...


597
فرماندهان و مسئولان عالی رتبه نیروی هوایی ارتش صبح امروز دوشنبه ۱۶ بهمن با حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) با آرمان های رهبر کبیر انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.


509
خبرگزاری تسنیم: دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه معاونین و فرماندهان عالی رتبه و کارکنان این نیرو، با حضور در حرم مطهر امام راحل، با آرمان‌های امام ...


881
شهرری ـ ایرنا ـ فرمانده نیروی دریایی ... با آرمان های امام راحل ... راحل تجدید میثاق کردند. ...


81
دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه معاونین و فرماندهان عالی رتبه و کارکنان این نیرو، با حضور در حرم مطهر امام راحل، با آرمان‌های امام تجدید میثاق کردند.


381
تجدید میثاق فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی ارتش با آرمان های امام راحل


3
جمعی از فرماندهان و کارکنان ارتش صبح امروز با حضور در حرم مطهر امام خمینی (ره) با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.


418
... فرماندهان و کارکنان نیروی ... ارتش با آرمان های امام راحل ... تجدید میثاق کردند. ...


380
فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی ارتش با حضور در حرم بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با ...


197
... فرماندهان و کارکنان نیروی ... ارتش با آرمان های امام راحل ... تجدید میثاق کردند. ...


504
تجدید میثاق فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی ارتش با آرمان های امام راحل


181
... و کارکنان نیروی دریایی ارتش با آرمان‌های امام راحل ... اسلامی تجدد میثاق کردند ...


415
سال جدید را به شما و تمامی هموطنان ... و کارکنان نیروی دریایی ارتش با آرمان های امام ...


518
... امام تجدید میثاق کردند. فرماندهان نیروی دریایی ارتش با آرمان‌های امام ... فرمانده نیروی ...


470
تسنیم/ فرماندهان نیروی دریایی ارتش با آرمان‌های امام تجدید میثاق کردند.دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه معاونین و فرماندهان عالی رتبه و کارکنان این ...


465
تسنیم/ دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه معاونین و فرماندهان عالی رتبه و کارکنان این نیرو، با حضور در حرم مطهر امام راحل، با آرمان‌های امام تجدید میثاق ...


2
فرماندهان و کارکنان ارتش با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.


730
شهرری ـ ایرنا ـ فرمانده نیروی دریایی ، جمعی از فرماندهان و کارکنان مناطق و پایگاه های نیروی ...