911
گزارش ایسنا از غرق‌شدن 6 دانش‌آموز در دریا + اسامی و جوابیه


330
غرق‌شدن 6 دانش‌آموز در دریا ... و سنگین است، «شش دانش‌آموز در دریا غرق شدند» آن هم در ...


170
... و ممنوعیت شنا در دریا و طوفانی بودن ... خبری مبنی بر غرق‌شدن شش دانش‌آموز در حادثه دریای ...


111
... به دنبال حادثه غرق شدن شش نفر در دریای شهرستان نور ... ,جزییات غرق شدن 6 دانش آموز در ...


202
غرق شدن همزمان 6 دانش آموز کرجی در ... از غرق شدن و فوت شش دانش ... غرق‌شدگان از دریا ...


531
... درمان غرق شدن در دریا همراه ... ناگوار غرق شدن در دریای ... وجود دانش آموز در گروه ...


306
گزارش از غرق شدن 6 دانش آموز در دریا ... شش دانش آموز در دریا غرق شدند» آن هم در سواحل ...


455
۶ دانش آموز کرجی و مربی‌شان در ... خبر غرق شدن شش نفر در دریا و فداکاریه یک طلبه برای نجات ...


631
... ,جزییات غرق شدن 6 دانش آموز در سواحل نور ... عکس متحرک دریا و آبشار و ...


52
جزئیات حادثه غرق‌شدن 6 دانش‌آموز در ... متاسفانه در همان لحظات اولیه چهار تن نیز در دریا غرق ...


648
جزئیات حادثه غرق شدن 6 نفر در ... دانش‌آموز نیز در دریا ... غرق شدگی 7 دانش اموز در ...


15
... مازندران از غرق شدن شش دانش‌آموز در دریای ... نفر از غرق‌شدگان از دریا بیرون کشیده شده ...


142
غرق شدن 6 دانش اموز کرجی و ... در این حادثه متأسفانه 6 نفر از غرق شدگان در دریا فوت کردند ...


418
غرق شدن در دریا ... آمار بالای غرق شدگی در دریا ... مرگ ۶ دانش آموز طی هفته ...


154
جزئيات حادثه غرق شدن 6 نفر در ... دانش‌آموز نیز در دریا غرق شده که جسد ... دانش آموز ...


487
... با اشاره به غرق شدن 10 دانش آموز در آبهای دریای ... دریای خزر، از فوت 6 نفر ...


284
جزئيات حادثه غرق شدن 6 نفر در ... دانش‌آموز نیز در دریا غرق ... فرد غرق‌شده در ...


598
گزارش ایسنا از غرق شدن 6 دانش آموز در دریا + ... جزئیات حادثه غرق شدن 6 دانش آموز در دریای نور + ...


740
جزئیات حادثه غرق شدن 6دانش آموز در ... دانش‌آموز نیز در دریا غرق ... فرد غرق‌شده در ...


163
هنوز 48 ساعت از مرگ هفت دانش‌آموز در آب ... دریا رفت و در حال غرق ... شدن 6 دانش‌آموز در دریا ...