217
عکس‌های نایاب قدیمی از بازیگران و چهره‌های مشهور 120 عکس‌های نایاب قدیمی از بازیگران 120 ...


198
بهاره رهنما نسبت به خبر جدایی اش از پیمان قاسم خانی واکنش نشان داده و متن زیر را منتشر کرده ...