753
صادق هدایت آخرین عکس صادق هدایت، ۱۳۲۹ (صادق هدایت این عکس را برای تمام خویشاوندانش فرستاد) ...


588
عمه بلقیس زن نجیبی بود و دوست داشت ڪه همه ی دنیا مثل او به مقوله ی ... فکر کنم مال صادق هدایت ...


891
من مدتها فکر کرده ام آن جوانِ عینکی با سِبیل کوچک (صادق هدایت) ... عمه بلقیس نباشیم!


831
صادق هدایت می گوید خودکشی تصمیم نیست و با بعضی ها به دنیا می آید.عمه بلقیس معتقد است خودکشی ...


183
ﻋﻤﻪ ﺑﻠﻘﯿﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ ... ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﻫﺎ ﺯﯾﺮ ﺍﺑﺮﻭﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ، ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﻥ ﻣﻄﻠﻘﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﯼ ﺩﻭﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ...


559
ای کاش عمه بلقیس به جای اینکه ... و می‌گوید هموست که صادق هدایت را وا می‌دارد تا از چند صد ...


870
سخنان امام صادق. ... هدایت گر نسل ... مرا آواز داد که ای عمه، فرزند را برگیر و به نزد من بیاور ...


597
#صادق_هدایت. ... عمه بلقیس به همه چیز کار داشت ، به اینکه دختر همسایه تازگی ها زیرابرویش را ...


875
مؤسسه فرهنگی هدایت ... --وبلاگ حضرت زهراعلیهاسلام--وبلاگ عمه سادات ... تاریخی بلقیس


266
مارال درخانواده­ ی عمه به خوبی پذیرفته می ‌شود و روز بعد برای درو کردن کشتگاه کوچک خانواده، با آن­ها همراه می‌ شود.


415
عمه بلقیس ها همه جا هستند و به همه چیز کار دارند. به عقاید دیگران، به لباس پوشیدن ... صادق هدایت.


658
#صادق_هدایت. ... عمه بلقیس به همه چیز کار داشت ، به اینکه دختر همسایه تازگی ها زیرابرویش را ...


438
مؤسسه فرهنگی هدایت ... --وبلاگ حضرت زهراعلیهاسلام--وبلاگ عمه سادات ... تاریخی بلقیس


549
مارال درخانواده­ ی عمه به خوبی پذیرفته می ‌شود و روز بعد برای درو کردن کشتگاه کوچک خانواده، با آن­ها همراه می‌ شود.


872
پسری که مرا دوست داشت/ بلقیس ...


510
چنان که گفته ایم ، راوی ، عمه ... صادق چوبک " از " صادق هدایت " هشدارمی ... و خطاب به " بلقیس ...


588
لانا - بلقیس سلیمانی ... مادرت به آسمان ها رفته. عمه گفت: ... صادق هدایت;


371
Press question mark to see available shortcut keys. Follow. Sign in


848
نکات و همانند‌یابی در رمان کلیدَر Kelidar «ابوذر آهنگر»