313
بند 20- فتق هاي جدار شكم ( داخلي و خارجي) و ديافراگماتيك. الف) عمل نشده معاف دائم. ب) عمل ...


197
آیا در سال 93 بیماری باد فتق دارای معافیت دائم است ؟


22
-5 آیا صافی کف پا معافیت دارد ؟ ... کسی که عمل فتق انجام می ... شده و عمل کرده آیا از سربازی معاف ...


799
نگرشی بر کاهش , افزایش انواع معافیت ها , خوشایند سازی , سربازی داوطلبانه یا حذف خدمت سربازی


192
حذف معافیت سربازی 3 ... به هم ولی عمل کردم معافیت دارم ... دارم، ایا معافیت دارد و ...


199
فتق مغبنی ... از موارد معافیت دائم از سربازی وجود فتق ... زیر شکم قرار دارد و در موارد ...


553
فتق مغبنی یا هرنی اینگوینال یکی از شایعترین بیماری های سیستم تناسلی مردان میباشد که گاهی در ...


2
لطفا توضیح و راهنمایی درباره عدم معافیت با سه بار عمل ... فتق دارم وهم ... دارد،وبعد معافیت ...


203
فقط دو نوع کسر خدمت سربازی وجود دارد ... با باد هوا ... توانم از معافیت های سربازی ...


673
... بیماری معافیت از سربازی است ... فتق اینگوینال وجود دارد از ... فتق • عمل فتق ...


661
... بیماری معافیت از سربازی است ... فتق اینگوینال وجود دارد از ... فتق • عمل فتق ...


587
... همه فتق ها باید مورد عمل ... یا باد فتق ... از موارد معافیت دائم از سربازی وجود ...


79
43 سوال متداول مشمولان به خدمت سربازی درباره معافیت ... معافیت پزشکی را دارد ... فتق که عمل ...


924
معافیتهای جدید سربازی اعلام شد؛ معافیت ... دارد و ديسك كمر ... یک بار باد فت داشتم عمل ...


767
... عمل جراحی معافیت ... بند ۴ معافیت پزشکی باد فتق ... از سربازی معافیت ...


999
سی تی اسکن مقطع نگاری کامپیوتری کمک کمی در تشخیص فتق دیسک دارد و برای ... به عمل جراحی دارد.


951
واریکوسل با توجه به شدتی که دارد، دخالتش در ... تشدید واریکوسل و معافیت از سربازی . ... فتق. فتق ...


498
3/4/2017 · من مشکل قوز قرنیه دارم برای معافیت ... عمل کردم سمت چپمو دوباره عود کرده الان دو طرفم باد فتق ...


927
تورم و کوفتگی ناشی از عمل ... اگر دلیل آن فتق یا سرطان میباشد ... معافیت از سربازی.


927
من مشکل قوز قرنیه دارم برای معافیت ... عمل کردم سمت چپمو دوباره عود کرده الان دو طرفم باد فتق ...