905
سايت تحليلي خبري ايرانيان سراسر جهان خبرهای علمی فرهنگی هنری ورزشی سیاسی و در عصرايران


297
در بنادر شمالي ... مانند سيل، زلزله، طوفان و ... مالديو، سنگاپور، سري‌لانكا، تايلند، فيليپين ...