16
کاهش میزان بارندگی در دهه های آینده می تواند منجر به اختلال در سیستم انتقال آب از خاک به برگ ...


522
مرگ «پریا» 5 ساله در ... شناسایی محرک زیستی عامل ... درختان جنگل های بارانی می شود کاهش ...


485
شناسایی محرک زیستی عامل مرگ درختان . ... انگلیس موفق به شناسایی یک محرک زیستی شده اند ...


244
شناسایی محرک زیستی عامل مرگ ... در زمان خشکسالی های طولانی، موجب مرگ درختان جنگل های ...


427
... محرک رشد گیاه از درختان ... زیستی باکتری عامل بیماری ... قارچهای عامل مرگ ...


632
در مطالعه‌ای که به‌منظور شناسایی شته‌های درختان میوه ... Rhizoctonia solani عامل مرگ ... یک محرک ...


507
دکتر پنگ و دستیاران وی یک گیرنده موسوم به alk۷ را شناسایی کرده اند که مرگ ... عامل مرگ ... محرک و ...


259
شناسایی وکنترل ... درختان: در زمستان ... گروه دیگر باکتریهای ریزوسفری به عنوان عامل بیو کنترل ...


233
در این ‌منطقه‌ انواع‌ درختان‌، مانند ... زراعت دیم نیز عامل مهم ... حفظ تنوع زیستی و ...


751
شناسایی و ارائه روش های ... فنولوژی خاص درختان ... یک محرک زیستی، فسفیت، باعث ...


368
4- چگونه جنگلی که تمام درختان آن قطع شده ... Daclatasvir یک عامل ضد ... محرک تشکیل بافت ها و ...


396
بهداشت محیط زیست - کودکان وآلودگی محیط زیست - salamat،آلرژی،بیماری،تكنیك های رانندگی در برف و ...


920
دکتر پنگ و دستیاران وی یک گیرنده موسوم به alk۷ را شناسایی کرده اند که مرگ ... عامل مرگ ... محرک و ...


882
51323 امکان شناسایی تحمل به ... Rhizoctonia solani عامل مرگ ... ای درختان، تنوع زیستی زیرآشکوب ...


825
علم ژنتیک یکی از شاخه‌های علوم زیستی ... درحال حاضردیابت چهارمین علت مرگ ... که یک عامل محرک ...


268
به منظور بررسی و انتخاب مناسب ترین پایه برای درختان ’به’ رقم اصفهان در ایستگاه ... شناسایی ...


825
شناسایی وکنترل ... درختان: در زمستان ... گروه دیگر باکتریهای ریزوسفری به عنوان عامل بیو کنترل ...


47
... خشکیدگی سرشاخه‌ها و مرگ کامل درختان ... مرگ کامل درختان. عامل ... زیستی (خرگوش و ...


779
تاثیر محلول پاشی به کمک محرک رشد پلی آمین ... Rhizoctonia solani عامل مرگ ... شناسایی عامل ...


156
جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد