701
کاهش میزان بارندگی در دهه های آینده می تواند منجر به اختلال در سیستم انتقال آب از خاک به برگ ...


323
به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از ساینس، کاهش میزان بارندگی در دهه های آینده می تواند منجر ...


732
شناسایی محرک زیستی عامل مرگ ...


508
شناسایی محرک زیستی عامل مرگ ... در زمان خشکسالی های طولانی، موجب مرگ درختان جنگل های ...


679
شناسایی محرک زیستی عامل مرگ ... در زمان خشکسالی های طولانی، موجب مرگ درختان جنگل های ...


185
عرضه و فروش جدیدترین کودها و محرک ... قارچ عامل ... و در درختان جوان نمایانگر مرگ ...


629
... محرک رشد گیاه از درختان ... زیستی باکتری عامل بیماری ... قارچهای عامل مرگ ...


537
... خشکیدگی سرشاخه‌ها و مرگ کامل درختان ... مرگ کامل درختان. عامل ... زیستی (خرگوش و ...


538
دکتر پنگ و دستیاران وی یک گیرنده موسوم به alk۷ را شناسایی کرده اند که مرگ ... عامل مرگ ... محرک و ...


283
شناسایی وکنترل ... درختان: در زمستان ... گروه دیگر باکتریهای ریزوسفری به عنوان عامل بیو کنترل ...


552
زیست شناسی برای همه - دانستنهایی در رابطه با قلب (بخش دوم) - اخبار زیستی- مطالب زیستی - نمونه ...


903
نتایج حاصل از بررسی و شناسایی پاسخ ... ترین عامل کنترل زیستی آلرود ... solani عامل مرگ ...


973
در سالهای اخیر تعدادی از دریاچه ها در نتیجه این فرآیند طبیعی به مرگ ... زیستی ، قدرت ... درختان ...


877
7- شناسایی عامل بلایت ... 28- علل مرگ گیاهچه ... هاي ايراني عامل بيماري درختان ميوه هسته ...


960
مواد آلوده کننده باعث تخریب مژک‌های مجاری تنفسی‌- که مواد محرک ... عامل آلودگی ... زیستی عاری ...


383
گروه زیست شناسی اشتهارد - تازه های زیستی ... ماده وراثتی. 1- با استفاده از جدول به سوالات زير ...


396
تاثیر محلول پاشی به کمک محرک رشد پلی آمین ... Rhizoctonia solani عامل مرگ ... شناسایی عامل ...


386
تنوع زیستی به معنای قابلیت ... ظاهراً سه عامل وجود دارد ... این سه نیروی محرک در مجموع بخش ...


995
تنوع زیستی به معنای قابلیت ... ظاهراً سه عامل وجود دارد ... این سه نیروی محرک در مجموع بخش ...


297
مهندسان ایرانی ..... - سرمازدگی و یخ زدگی - واردات و توزیع نهاده های کشاورزی ( کود - سم - بذر ...