664
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند .


32
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند .


438
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند .


912
رییس جمهوری افغانستان ... کمیسیون مستقل انتخابات ... سوء قصد به جان رئيس ...


191
آدمهای بی نظم، جان خود و دیگران را به خطر می اندازند. آدمهای کوچک ، رازهایشان هم کوچک است.


536
دو والي را به رییس جمهور ... بر اساس گزارش کمیسیون مستقل انتخابات ... دولت افغانستان ناکام ماند


107
12/8/2010 · کمیسیون مستقل انتخابات ... سوء قصد به جان این دو ... انتخابات افغانستان گفته ...


196
... جنگ جاری در افغانستان به سود ... رییس کمیسیون مستقل انتخابات ... باخت و ناکام ماند!


709
... کمیسیون مستقل انتخابات ... را به رییس جمهور افغانستان ... به دلیل "جعل اسناد و سوء ...


755
>>> ضیاء الحق امرخیل رییس دارالانشای کمیسیون ... مستقل انتخابات ... افغانستان به ...


482
... رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ... ناکام ماند. ... از یک سوء قصد، جان سالم به در ...


429
رییس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات: ... سوء قصد جان سالم به ... انتخابات در افغانستان به ...


745
درحکم مذکور کمیسیون مستقل انتخابات ... رییس کمیسیون مستقل ... افغانستان به دلیل سوء ...


485
حضور نظامی آلمان در افغانستان افزایش ... رییس اجرایی خطاب به ... انتخابات شورای ولایتی غزنی ...


124
رییس جمهوری افغانستان ... کمیسیون مستقل انتخابات ... سوء قصد به جان رئيس ...


230
او چندین بار از سوء قصد جان سالم به ... رییس کمیسیون مستقل ... کمیسیون مستقل انتخابات ...


935
... " کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ ... قصد دارد افغانستان را به ... به رییس جمهور ...


55
... " کمیسیون مستقل حقوق ... رییس جمهور افغانستان که با ... رابطه به سوء قصد به جان آقای ...


311
این سخنان رییس کمیسیون انتخابات به ... کمیسیون مستقل انتخابات ... انتخابات در افغانستان به ...


200
زمانیکه نورزی به‌ عنوان رییس ... برای او پست کمیشنری کمیسیون مستقل ... انتخابات افغانستان ...