989
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند . ... کمیسیون مستقل انتخابات ...


575
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند . ... کمیسیون مستقل انتخابات ...


182
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند . ... کمیسیون مستقل انتخابات ...


357
سوء قصد به جان ملکه هالند ناکام ماند. ... ، مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات می گویند به بیش ...


205
... کمیسیون مستقل انتخابات ... به رییس جمهور افغانستان ... سوء قصد به جان رئيس ...


203
... عبدالله کمیسیون مستقل انتخاباتی ... مستقل انتخابات افغانستان ... ب !!! د. به ...


528
کشمکش‌های انتخاباتی؛ انتخابات در ... ما به صلح پایدار منطقوی ... مهاجرین افغانستان ...


196
... سوء قصد به جان ... رییس کمیسیون مستقل ... رییس کمیسیون مستقل انتخابات ...


554
سوء قصد به جان ... آمريكا سالها در افغانستان باقي مي‌ماند ... ۱ ـ کمیسیون مستقل انتخابات: ...


544
طرح سوء قصد علیه اردوغان ناکام ماند. ... به افغانستان. رییس ... مستقل انتخابات ...


327
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند . ... کمیسیون مستقل انتخابات ...


53
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند . ... کمیسیون مستقل انتخابات ...


114
سوء قصد به جان ملکه هالند ناکام ماند. ... ، مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات می گویند به بیش ...


970
... کمیسیون مستقل انتخابات ... به رییس جمهور افغانستان ... سوء قصد به جان رئيس ...


540
... عبدالله کمیسیون مستقل انتخاباتی ... مستقل انتخابات افغانستان ... ب !!! د. به ...


750
کشمکش‌های انتخاباتی؛ انتخابات در ... ما به صلح پایدار منطقوی ... مهاجرین افغانستان ...


311
... سوء قصد به جان ... رییس کمیسیون مستقل ... رییس کمیسیون مستقل انتخابات ...


255
سوء قصد به جان ... آمريكا سالها در افغانستان باقي مي‌ماند ... ۱ ـ کمیسیون مستقل انتخابات: ...


977
طرح سوء قصد علیه اردوغان ناکام ماند. ... به افغانستان. رییس ... مستقل انتخابات ...


899
... حتی رییس جمهور حق ... نگاهی به آداب و رسوم عید نوروز در افغانستان + ... به مناسبت ...