367
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند . ... کمیسیون مستقل انتخابات ...


883
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند .


829
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند .


915
... ۱۴ سوء قصد به رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند ... ۱۳ سوء قصد به جان ...


187
... کمیسیون مستقل انتخابات ... به رییس جمهور افغانستان ... سوء قصد به جان رئيس ...


909
>>> ضیاء الحق امرخیل رییس دارالانشای کمیسیون ... مستقل انتخابات ... افغانستان به ...


822
این سخنان رییس کمیسیون انتخابات به ... کمیسیون مستقل انتخابات ... انتخابات در افغانستان به ...


980
... مدعی "سوء قصد به جان رئیس ... می برد، ناکام ماند و به وی ... رییس کمیسیون برنامه ...


994
دو والي را به رییس جمهور ... بر اساس گزارش کمیسیون مستقل انتخابات ... دولت افغانستان ناکام ماند


808
گروه مطالعاتی نگاه فردا - پایگاه اینترنتی«گروه مطالعاتی نگاه فردا» انعکاس دهنده نظرات ...


418
... مدعی "سوء قصد به جان رئیس ... می برد، ناکام ماند و به وی ... رییس کمیسیون برنامه ...


62
دو والي را به رییس جمهور ... بر اساس گزارش کمیسیون مستقل انتخابات ... دولت افغانستان ناکام ماند


164
گروه مطالعاتی نگاه فردا - پایگاه اینترنتی«گروه مطالعاتی نگاه فردا» انعکاس دهنده نظرات ...


591
... مالی در افغانستان بتواند از سوء ... انتخابات. کمیسیون مستقل ... به رییس جمهوربه ...


168
... کمیسیون مستقل انتخابات ... به رییس جمهور افغانستان ... سوء قصد به جان رئيس ...


847
درحکم مذکور کمیسیون مستقل انتخابات ... رییس کمیسیون مستقل ... افغانستان به دلیل سوء ...


86
ده ها هزار تن از نقاط مختلف افغانستان به ... کمیسیون مستقل انتخابات ... به روباهی می ماند ...


470
... خبرگزاری شیعیان افغانستان: ... سوء قصد ناکام طالبان به جان ... کمیسیون مستقل انتخابات ...


285
در همین حال رییس جمهور افغانستان با ... کمیسیون انتخابات ... سوء قصد ناکام طالبان به ...


173
... " کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ ... قصد دارد افغانستان را به ... به رییس جمهور ...