479
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند . ... کمیسیون مستقل انتخابات ...


719
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند . ... کمیسیون مستقل انتخابات ...


98
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند . ... کمیسیون مستقل انتخابات ...


302
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند . ... کمیسیون مستقل انتخابات ...


84
سوء قصد به ملکه الیزابت دوم ناکام ماند ... افغانستان در خط مقدم ... کاندید انتخابات ریاست ...


601
سوء قصد به جان ملکه هالند ناکام ماند. ... ، مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات می گویند به بیش ...


598
... کمیسیون مستقل انتخابات ... به رییس جمهور افغانستان ... سوء قصد به جان رئيس ...


966
به‌سوی یک انتخابات ... برای چاپ کتب درسی به افغانستان ... ناتو در افغانستان ناکام ...


971
سوء قصد به جان ... آمريكا سالها در افغانستان باقي مي‌ماند ... ۱ ـ کمیسیون مستقل انتخابات: ...


633
جدید ترین اخبار افغانستان و جهان عکسهای ... رییس جمهورکشورمان ... سه شنبه به وقوع پیوست ...


339
سوء قصد به ملکه الیزابت دوم ناکام ماند ... افغانستان در خط مقدم ... کاندید انتخابات ریاست ...


509
سوء قصد به جان ملکه هالند ناکام ماند. ... ، مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات می گویند به بیش ...


947
... کمیسیون مستقل انتخابات ... به رییس جمهور افغانستان ... سوء قصد به جان رئيس ...


730
به‌سوی یک انتخابات ... برای چاپ کتب درسی به افغانستان ... ناتو در افغانستان ناکام ...


337
سوء قصد به جان ... آمريكا سالها در افغانستان باقي مي‌ماند ... ۱ ـ کمیسیون مستقل انتخابات: ...


479
جدید ترین اخبار افغانستان و جهان عکسهای ... رییس جمهورکشورمان ... سه شنبه به وقوع پیوست ...


891
طرح سوء قصد علیه اردوغان ناکام ماند. ... به افغانستان. رییس ... مستقل انتخابات ...


652
... سوء قصد به جان ... رییس کمیسیون مستقل ... رییس کمیسیون مستقل انتخابات ...


447
این سخنان رییس کمیسیون انتخابات به ... کمیسیون مستقل انتخابات ... انتخابات در افغانستان به ...


355
... جنگ جاری در افغانستان به سود ... رییس کمیسیون مستقل انتخابات ... باخت و ناکام ماند!