21
یک فروند بالگرد نظامی مصر در شمال این کشور سقوط کرد که به کشته شدن خلبان آن منجر شد.


527
سال ۲۰۱۶ دو حادثه مشابه سقوط بالگرد نظامی مصر گزارش شد که یک مورد آن مربوط به ۱۹ سپتامبر در ...


463
به گزارش سرویس بین الملل مرآت به نقل از خبرگزاری فارس، سرلشگر «ایمن الملاح» مدیر امنیت ...


625
اکوفارس: یک فروند بالگرد نظامی مصر در شمال این کشور سقوط کرد که به کشته شدن خلبان آن منجر شد.


633
یک فروند بالگرد نظامی مصر در شمال این کشور سقوط کرد که به کشته شدن خلبان آن منجر شد. - به ...


352
یک فروند بالگرد نظامی مصر در شمال این کشور سقوط کرد که به کشته شدن خلبان آن منجر شد.


802
سقوط بالگرد نظامی مصر و کشته شدن خلبان آن - یک فروند بالگرد نظامی مصر در شمال این کشور سقوط ...


302
یک فروند بالگرد نظامی مصر در شمال این کشور سقوط کرد که به کشته شدن خلبان آن منجر شد.


514
یک فروند بالگرد نظامی مصر در شمال این کشور سقوط کرد که به کشته شدن خلبان آن منجر شد. - به ...


250
فارس/ یک فروند بالگرد نظامی مصر در شمال این کشور سقوط کرد که به کشته شدن خلبان آن منجر شد ...


832
فارس/ یک فروند بالگرد نظامی مصر در شمال این کشور سقوط کرد که به کشته شدن خلبان آن منجر شد ...


467
یک فروند بالگرد نظامی مصر در شمال این کشور سقوط کرد که به کشته شدن خلبان آن منجر شد.


644
یک فروند بالگرد نظامی مصر در شمال این کشور سقوط کرد که به کشته شدن خلبان آن منجر شد.


921
یک فروند بالگرد نظامی مصر در شمال این کشور سقوط کرد که به کشته شدن خلبان آن منجر شد.


69
سقوط بالگرد نظامی مصر و کشته شدن خلبان آن از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتهای مرجع ...


571
یک فروند بالگرد نظامی مصر در شمال این کشور سقوط کرد که به کشته شدن خلبان آن منجر شد.


885
سرلشگر «ایمن الملاح» مدیر امنیت استان الدقهلیه اعلام کرد که ابلاغیه‌ای از ساکنان منطقه ...


793
سقوط بالگرد نظامی مصر و کشته شدن خلبان آنیک فروند بالگرد نظامی مصر در شمال این کشور سقوط کرد ...


293
سال 2016 دو حادثه مشابه سقوط بالگرد نظامی مصر گزارش شد که یک مورد آن مربوط به 19 سپتامبر در ...


995
بالگرد کشته سقوط عصر شنبه بیست و یکم مرداد ماه 1396 خبر سقوط بالگرد نظامی مصر و کشته شدن خلبان آن