724
سیستم گرمایش خورشیدی اکتیو. در این سیستم‌ها، از تجهیزات مختلفی برای گرم کردن ساختمان ...


748
استفاده از سیستم‌های سرمایش خورشیدی نتنها راهکاری مناسب برای مقابله با بحران انرژی می ...


815
انواع سیستم های سرمایش خورشیدی و بررسی عملکرد آنها


22
در این نوع از سامانه سرمایش، گرمای خورشیدی مستقیماً برای ایجاد یک محیط خنک یا بکار اندازی ...


932
گرمایش خورشیدی به معنای استفاده از انرژی خورشید در جهت تامین نیازهای گرمایشی باشد.


441
به طور کلی روشهای استفاده از انرژی خورشیدی به شرح زیر بررسی می شوند:


821
گرمایش و سرمایش پسیو خورشیدی در ساخنمان. الف – گرمایش پسیو خورشیدی در ساختمان برای گرمایش ...


660
شرکت مهندسی و صنعتی تبخیر ارائه دهنده انرژی خورشیدی ... سیستم های آبگرم خورشیدی برای سرمایش


217
نوین انرژی - سرمایش خورشیدی - استفاده از انرژی های نو>>>>> بازگشت حیات سبز


531
سرمایش خورشیدی به عنوان یکی از بهترین استفاده ها از انرژی خورشیدی مطرح است و برخلاف ...


205
گرمایش و سرمایش ساختمان و تهویه مطبوع خورشیدی: اولین خانه خورشیدی در سال ۱۹۳۹ساخته شد که در ...


679
تولید سرما با خورشید کاری است بسی دشوار، برخلاف چیزی که در قسمت گرمایش خورشیدی مشاهده کردیم.


387
شرکت مهندسی و صنعتی تبخیر ارائه دهنده انرژی خورشیدی می باشد، این ... سرمایش خورشیدی Solar water ...


666
نشریه سرمایش ... سیستم‌های ترکیب شده با انرژی‌های تجدید پذیر از قبیل انرژی‌های خورشیدی ...


149
گرمایش پسیو خورشیدی در ساختمان برای گرمایش خورشیدی پسیو دو اقدام اولیه باید صورت گیرد ...


766
سیستم سرمایشی خورشیدی مورد نظر از یک کلکتور خورشیدی، یک تانک ذخیره آب گرم و یک ... سرمایش ...


960
گرمایش محیط و فضاهای داخلی و سرمایش خورشیدی; سالن های تولید، انواع سوله ها، سالن های ...


909
طراحی سیستم سرمایش جذبی – تبخیری خورشیدی متناسب با شرایط اقلیمی در ایران


165
در این تحقیق هر دو حالت از سیستم های سرمایش جذبی خورشیدی فوق بصورت جداگانه توسط نرم افزار ...


923
نوین انرژی - گرمایش خورشیدی - استفاده از انرژی های نو>>>>> بازگشت حیات سبز