676
دیده شده که یوز پلنگ بز و گوسفند را نیز ... ورود دام به زیستگاه یوز از تهدیدات اصلی زندگی ...


767
از جمله دیگر تفاوت‌های دو گونه می‌توان به لاغرتر بودن یوز نسبت به پلنگ ... زیستگاه‌های یوز ...


659
مدیر پروژه حفاظت از یوز پلنگ آسیایی: کمتر از ۵۰ یوزپلنگ در ایران وجود دارد. مدیر پروژه حفاظت ...


866
‎یوز پلنگ‎. 455 ... 50 هزار هکتار مرز قابل توجهی برای زیستگاه یک پلنگ است اما در ایران این مرز ...


965
گونه‌هایی چون آهو، پلنگ، باز، هوبره ... عنوان مثال، زیستگاه‌های یوز غنی از کانیهای ...


108
حیوانات وحشی - همه چیز درباره یوز پلنگ ... زیستگاه یوز از تهدیدات اصلى زندگى یوزپلنگ


105
زیستگاه یوز دشت ها، بیابان ها و علف زارهای باز است. ... دشمنان طبیعی یوز هم پلنگ و کفتار هستند.


83
زیستگاه: دشت‌های باز و تپه‌ماهورهای واقع در مناطق ... دشمن طبیعی یوز، سگ‌های گله و پلنگ است.


880
گونه‌هایی چون آهو، پلنگ، باز، هوبره ... به عنوان مثال، زیستگاه‌های یوز غنی ازكانی‌های ...


271
بهتر است ما داشته های منحصر به فرد خود یعنی یکی از دو سه زیستگاه پویای یوز ... یوز پلنگ ...


293
چرا احیای یوز و گوزن‌زرد و ببر و پلنگ ... فراوان که مثل قارچ در زیستگاه یوز سر در ...


939
‎یوز پلنگ‎. 456 ... 50 هزار هکتار مرز قابل توجهی برای زیستگاه یک پلنگ است اما در ایران این مرز ...


681
معرفی یوز پلنگ به جهانیان تا نابودی زیستگاه خرس سیاه و بادام کوهی خبرگزاری تسنیم: اول خرداد ...


680
زیستگاه یوز ایرانی در گذشته دشتها و ... شده و به شکلی برجسته زیستگاه یوز پلنگ کنترل ...


563
نتایج جدیدترین تحقیقات نشان می‌دهد که بین ۷۰ تا ۱۰۰ یوز پلنگ در چهار منطقه ... زیستگاه.


244
منطقه دره انجیر یزد نه تنها در ایران بلکه در سطح بین المللی هم از محدود جاهایی است که یوز ...


198
همانگونه که مشخص است، یوزپلنگ ترکیبی از دو کلمه یوز و پلنگ است. ... در گذشته، زیستگاه یوز ...


749
یوز پلنگ - یوز ... و پرندگان تغذیه می‌کند. زیستگاه وی با زیستگاه پیکای ...


632
ایران مهمترین زیستگاه پلنگ در خاورمیانه است و جمعیت مناسب پلنگ در این کشور امکان بقای گروه ...


33
یوز پلنگ آسیایی این گربه ... استان یزد یکی از مهمترین زیستگاه های یوز پلنگ آسیایی است که ...