89
سرپرست اداره تبلیغات اسلامی آستارا یکی از نشانه‌های مؤمن را زیارت امام حسین(ع) در روز ...


301
... می‌فرماید زیارت امام حسین(ع) ... زیارت اربعین از نشانه‌های ... نشانه های شیعه و مومن است ...


207
... زیارت امام حسین(ع) در اربعین یکی از نشانه های مومن است، افزود: یکی از بهترین کارها برای ...


786
ه مومن" روز بیستم ماه ... علیه السلام از نشانه های مؤمن است. ... زیارت اربعین امام حسین ...


116
... «زیارت اربعین حسین(ع) از مهمترین نشانه های مومن است که ... مزار امام حسین(ع) در اربعین به ...


461
به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کرج و با حضور جمعی از دانشگاهیان، مراسم ...


727
... از نشانه های مومن است ... از زیارت اربعین ، زیارت مرقد امام حسین علیه السلام در روز ...


465
نقش امام حسین(ع) در زنده نگه داشتن دین اسلام، ویژه و حائز اهمیت است لذا این فداکاری‌ها را ...


593
زیارت اربعین حسین(ع) از مهم‌ترین نشانه‌های مومن است ... جمهوری برای سخنرانی روز دانشجو در ...


384
زیارت اربعین حسین(ع) از مهمترین نشانه های مومن است. به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ...


361
زیارت اربعین حسین(ع) از مهم‌ترین نشانه‌های مومن است ... جمهوری برای سخنرانی روز دانشجو در ...


501
زیارت اربعین حسین(ع) از مهمترین نشانه های مومن است. به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ...


266
زیارت اربعین از نشانه های ... می فرماید زیارت امام حسین(ع) ... بوده چون چهل روز در سفر بودند و ...


803
زیارت امام حسین(ع) در روز اربعین یکی از نشانه‌های مومن واقعی است. یکی از نشانه‌های پنج ...


1
زیارت اربعین از نشانه های مومن است. در التهذیب از ابا محمد العسکری (علیه السلام) روایت شده که ...


951
... اربعین از نشانه های مومن ... زیارت مرقد امام حسین علیه السلام در روز بیستم ماه صفر که مشهور ...


156
... زیارت امام حسین(ع) در اربعین یکی از نشانه های مومن است، افزود: یکی از بهترین کارها برای ...


883
... زیارت امام حسین (ع) در روز ... یکی از نشانه های مومن زیارت امام حسین (ع) در روز اربعین است ...


259
زیارت اربعین حسین(ع) از مهمترین نشانه‌های مومن است ... مطلب در سایت ...


349
... است. 6- یكی از نشانه های مومن، زیارت امام حسین (ع) در روز اربعین است. از ... مومن، زیارت امام ...