349
ایران آنلاین / اعضای هیات مدیره دوره جدید انجمن صدای سینمای ایران در تاریخ سوم آذر ماه ۹۴ طی ...


436
اسماعیل عفیفه به عنوان رییس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت ها و موسسات فیلمسازی ایران (آیفیک ...


247
محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد. - به گزارش ...


702
سیف الله صمدیان در یکصد و نود و یکمین جلسه هیات مدیره انجمن عکاسان ایران به عنوان رییس هیات ...


226
... به عنوان رییس هیات مدیره انجمن ... بازرس انتخاب شد ... تاسیس انجمن صدای سینمای ایران


694
اعضای جدید هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شدند.


854
انتخابات انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران برای تعیین اعضای هیأت مدیره برگزار شد.


914
هیات مدیره و بازرسان انجمن مدیران رسانه انتخاب شدند. ایرنا - همزمان با برگزاری مجمع عمومی ...


333
... ایران انتخاب شد. انجمن ... سینمای جوانان ایران شد ... رئیس هیأت مدیره و ...


177
اعضای جدید هیات مدیره انجمن ... انیمیشن ۴ انجمن صدای سینمای ایران ... خیابان انتخاب می شد نه ...


648
گاردین: ترامپ قصد تحریم صدا و سیمای ایران را دارد; العهد: درگیری مسلحانه در عربستان/ 3 ...


834
... ایران انتخاب شد. انجمن ... سینمای جوانان ایران شد ... رئیس هیأت مدیره و ...


87
اعضای جدید هیات مدیره انجمن ... انیمیشن ۴ انجمن صدای سینمای ایران ... خیابان انتخاب می شد نه ...


822
پیرو جلسه اخیر هیات مدیره و به درخواست رییس این انجمن ... ریاست انجمن انتخاب و منصوب شد. ...


596
رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد . محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره ...


761
هیات مدیره جدید انجمن مدیران تدارکات سینمای ایران با برگزاری مجمع عمومی این انجمن انتخاب و ...


25
رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد . محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره ...


211
بهمن حیدری رییس هیات مدیره انجمن صدابرداران و صداگذاران سینما شد. ... تدارکات سینمای ایران ...


686
... رییس هیات مدیره انجمن ... انتخاب رییس هیات مدیره ... سینمای ایران انتخاب ...


388
... رییس هیات مدیره انجمن سینمای ... اعلام شد: آرای هیأت ... ایران، هیات انتخاب بخش ...