844
به گواهی آمار، سال های اخیر سینمای مستند ایران در مجامع جهانی شأن و جایگاه سینمای ما را ارتقا بخشیده پس لازم است بدانیم چرا در وطن خودمان مورد توهین قرار می گیرد؟


358
... بخش مسابقه سینمای ایران سی و ... هیأت مدیره انجمن ... خانه سینما انتخاب شد.


655
رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد . محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره ...


64
... این رویداد انتخاب شد.هیات مدیره ... صدای ایران هیات ... سینمای ایران- به عنوان ...


99
جدیدترین و جذاب ترین لینک های اینترنت. محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد.


674
... به عنوان رییس هیات مدیره انجمن ... بازرس انتخاب شد ... تاسیس انجمن صدای سینمای ایران


514
رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد . محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره ...


550
... مسابقه سینمای ایران در این ... هیأت مدیره انجمن ... خانه سینما انتخاب شد.


616
... مسابقه سینمای ایران در ... هیات مدیره انجمن ... خانه سینما انتخاب شد. ...


721
رییس نهمین دوره جشن ... هنر سینمای ایران. ... جزئیات جشن مستقل سینمای مستند اعلام شد/ اهدای ...


185
رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد . محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره ...


46
رییس نهمین دوره جشن ... هنر سینمای ایران. ... جزئیات جشن مستقل سینمای مستند اعلام شد/ اهدای ...


459
«بهرام بدخشانی»، «کمال تبریزی»، «حسن خجسته»، «خسرو دهقان»، «رسول صدرعاملی»، «فرشته طائرپور» و «محمدرضا فروتن» آثار بخش مسابقه سینمای ایران سی و ششمین جشنواره فیلم فجر را داوری خواهند کرد.


713
هیات مدیره جدید انجمن صدای سینمای ایران ... انتخاب شد.انجمن صدای ... رییس هیات مدیره انجمن ...


553
... های عضو برگزار شد. ... ملکی دبیر هیات مدیره خانه سینما ... انجمن صدای سینمای ایران:


833
... مسابقه سینمای ایران در این ... هیأت مدیره انجمن ... خانه سینما انتخاب شد.


657
... ایران انتخاب شد. انجمن ... سینمای جوانان ایران شد ... رئیس هیأت مدیره و ...


457
جدیدترین و جذاب ترین لینک های اینترنت. محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد.


504
... مسابقه سینمای ایران در ... هیأت مدیره انجمن ... خانه سینما انتخاب شد.


676
محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد.