394
مجمع تشخیص مصلحت نظام; نظام; نظام: مشاوره (نظر) [نیازمند منبع] سران; رئیس: هاشمی رفسنجانی


596
محسن رضایی با اشاره به اینکه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ... معاون امور مجلس رییس ...


828
از جمله مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ... تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای ...


185
این هم از دانشجویان . . . - وظایف مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟ - پیش به سوی ...


636
مجمع تشخیص مصلحت چگونه تاسیس ... رفسنجانی به عنوان رییس مجلس وقت، موسوی اردبیلی ...


243
واکنش مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبر «حمایت هاشمی از عارف در انتخابات رییس مجلس» آیت ...


26
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ... وظیفه اصلی مجمع حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و ...


358
مجلس; اقتصاد ... می داند که انگار از ابتدا رییس مجمع تشخیص مصلحت بوده اما اولین رییس ...


626
در خلال رسیدگی مجلس به جزئیات لایحه ... رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر ...


724
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور یادداشتی به برخی از مواردی که «حاشیه‌سازی ...


460
مجلس; اقتصاد ... می داند که انگار از ابتدا رییس مجمع تشخیص مصلحت بوده اما اولین رییس ...


345
مجلس تشخیص مصلحت! ... دهند و و به رییس جمهور یاد ... ونه از مجمع تشخیص مصلحت را نادیده ...


92
نامه به‌ رئیس مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت ... در پی دست‌ نیافتن‌ مجلس‌ شورای اسلامی و ...


779
اعضاي مجلس تشخيص مصلحت نظام چند نفر هستند و چگونه انتخاب مي شوند وظيفه آنها طبق قانون ...


720
بر اساس این گزارش، آقای حاجی آقاجانی گفته است که وقتی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به ...


405
رییس مجمع تشخیص مصلحت می ... دیدار رییس مجلس نمایندگان قبرس با رییس مجمع تشخیص ...


726
بر اساس قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام ... ادای احترم نایب رئیس مجلس تونس به رییس ...


533
رییس مجلس خبرگان رهبری رحلت ... آیت الله هاشمی فاطمه هاشمی دختر رییس مجمع تشخیص مصلحت ...


376
با توجه به پایان گرفتن دوره 5 ساله ریاست مجمع تشخیص مصلحت ... رییس مجمع تشخیص ... مجلس ...


980
رییس مجمع تشخیص مصلحت ... هایی در مراسم افتتاحیه مجلس حضور ... رئیس مجمع تشخیص مصلحت ...