399
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان بزرگترین پایگاه ادبی شعر فارسی


252
شعر های مجموعه: ابراهیم در آتش , شاعر: احمد شاملو


992
کمپرس سرد. در 72 ساعت (سه روز) اولیه‌ پس از شروع گرفتگی عضلات،‌ فورا تعدادی قطعه یخ را در کیسه ...


668
نازوب، همین طور که عرض شد ؛ آزار جنینان فرقی با اینکه کسی پشت سر شما دروغ ببافد نمی کند در ...


972
شعر در وصف پدر. گفــت : با پدر یه جمـــله بســـاز گفتــم: من با پدر جمله نمیســازم ،


914
جستجو در شعر فارسی. آثار سخنسرایان پارسی‌گو. جستجو: ...


949
فاطمه نوشته: این شعر حاشیه نداره همش آیه است و امید به اینکه با رهایی از زندان فکر همه روح ...


948
اوج پرواز - شعر شهید و شهادت - «اگر به پرواز می اندیشید، شهادت برترین آن است.» - اوج پرواز


170
تک بیت های ناب ، دوبیتی ،شب شعر ، مشاعره - مشاعره با حرف خ - - تک بیت های ناب ، دوبیتی ،شب شعر ...


262
تک بیت های ناب ، دوبیتی ،شب شعر ، مشاعره - - تک بیت های ناب ، دوبیتی ،شب شعر ، مشاعره


948
گلچین زیباترین اشعار عاشقانه معاصر شعر ناب شعر عاشقانه بهترین شعرهای عاشقانه شعر معاصر ...


74
دیوان حافظ فال حافظ غزل شماره 317 : با تعبیر : فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم ... بنده عشقم و ...