955
... احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان ... آب شور دنیا است./ عکس


761
مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان به ... احیای دریاچه ارومیه و ... اب برای کارهای ...


846
درراستای اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد ...


567
... رهاسازی آب از سد بوکان ... احیای دریاچه ارومیه ... شده برای ورودی به مخزن سد ...


53
... اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با دبی ... احیای دریاچه ارومیه+عکس: ... برای نوسازی ...


256
... سد بوکان، بخشی از آب ... ستاد احیای دریاچه‌ی ارومیه ... رهاسازی این میزان آب ...


185
... ستاد احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با دبی ... عکس ...


997
... آب برای احیای دریاچه ... برای احیای دریاچه ارومیه ... رهاسازی آب از سد بوکان ...


860
... آب سد بوکان در دریاچه ... احیای دریاچه ارومیه و بر اساس برنامه زمان‌بندی تهیه شده ...


685
اتفاقی تازه برای دریاچه ارومیه + عکس. ... آب از سد بوکان رهاسازی ... احیای دریاچه ارومیه ...


242
... آب سد بوکان در دریاچه ... احیای دریاچه ارومیه و بر اساس برنامه زمان‌بندی تهیه شده ...


226
گالری عکس; گالری ... برای احیای دریاچه ارومیه/ آب ... رود برای رهاسازی آب سد بوکان ...


988
اتفاقی تازه برای دریاچه ارومیه + عکس. ... آب از سد بوکان رهاسازی ... احیای دریاچه ارومیه ...


79
رهاسازی آب سد ... مکعب آب از سد بوکان به ... کرد برای احیای دریاچه ارومیه ...


334
مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان به دریاچه ارومیه با دبی 70متر مکعب از ابتدای ...


297
... ارومیه، آب سد بوکان برای دومین بار در سال جاری به سمت این دریاچه رهاسازی ... عکس; فیلم ...


10
مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان به ... احیای دریاچه ارومیه و ... عکس های سیدکاظم ...


921
... به احیای دریاچه ارومیه ... آب دریاچه سد ... رهاسازی آب از دریاچه سد ...


332
آب سد بوکان به سمت دریاچه ... ستاد احیای دریاچه ارومیه و ... برای سلام بمبئی! + عکس ...


620
احیای دریاچه ارومیه؛ آب ... برای کمک به احیای دریاچه ... با رهاسازی آب سد بوکان ...