545
مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان به ... ستاد احیای دریاچه ارومیه و بر ... اب برای کارهای ...


338
... عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با ... عکس/ رهاسازی آب سد بوکان برای احیای دریاچه ارومیه. ...


415
... رهاسازی آب از سد بوکان به ... احیای دریاچه ارومیه و ... شده برای ورودی به مخزن سد ...


42
رهاسازی آب سد بوکان برای احیای دریاچه ارومیه ; رهاسازی آب سد بوکان برای احیای ... عکس: سید ...


388
... آذربایجان غربی از رهاسازی بخشی از آب مخزن سد زرینه رود بوکان به سمت دریاچه ارومیه ... عکس ...


570
عکس » عکس (تصاویر ... برای احیای دریاچه ارومیه ... اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با دبی 70 ...


691
رهاسازی آب سد بوکان با هدف احیای دریاچه ارومیه (عکس ... عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با ...


562
امکان اجرای برنامه رهاسازی زودتر از موعد پیش‌بینی شده و از اول آذر ماه سال جاری مقدور شده است.


324
عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با دبی 70 متر مکعب از 12 بهمن ماه سال جاری ... عکس; فیلم; پایگاه ...


844
... عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با ... برای احیای دریاچه ارومیه به ... کیفیت عکس ...


161
عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با دبی 70 متر مکعب از 12 بهمن ماه سال جاری ... عکس; فیلم; پایگاه ...


135
... عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با ... برای احیای دریاچه ارومیه به ... کیفیت عکس ...


318
ستاد احیای دریاچه ارومیه. ... رهاسازی آب سد بوکان در دریاچه ارومیه ... عکس/ دریاچه ارومیه ...


894
... احیای دریاچه ارومیه ... آب شور دنیا است. عکس: ... رهاسازی آب از سد بوکان با ...


967
آب سد بوکان به سمت دریاچه ... ستاد احیای دریاچه ارومیه و ... رهاسازی آب از سد بوکان با ...


841
رهاسازی اب سد بوکان برای احیای دریاچه ارومیه ... رهاسازی اب از سد بوکان ... 2017 عکس جدید یاس ...


615
... اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با دبی ... عکس یادگاری ... برای احیای دریاچه ارومیه .


744
گالری عکس; گالری ... گام های عملی برای احیای دریاچه ارومیه/ آب ... رود برای رهاسازی آب سد بوکان ...


280
... ستاد احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با دبی ورودی 70 ... عکس ...


979
رهاسازی اب سد بوکان برای احیای دریاچه ارومیه ... رهاسازی اب از سد بوکان ... 6/8 عکس پوستر ...