307
درراستای اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با ...


774
فرارو-مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان به ... احیای دریاچه ارومیه و ... عکس های سیدکاظم ...


850
مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان به ... ستاد احیای دریاچه ارومیه و بر ... اب برای کارهای ...


673
ارومیه- ایرنا- معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی از رهاسازی بخشی از ...


232
عکس ; رهاسازی آب سد بوکان با هدف احیای ... رهاسازی آب سد بوکان با هدف احیای دریاچه ارومیه ...


988
ارومیه-درراستای اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی اب از سد ...


35
درراستای اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با ...


708
ستاد احیای دریاچه ارومیه. ... رهاسازی آب سد بوکان در دریاچه ارومیه ... برای مثال برای 1+3 , ...


538
... عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با ... برای احیای دریاچه ارومیه به ... عکس و توئیت جالب ...


710
... همچنین رهاسازی آب از سد ... رهاسازی از سد بوکان 70 ... احیای دریاچه ارومیه برای ...


36
ارومیه-درراستای اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی اب از سد ...


238
... عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با ... برای احیای دریاچه ارومیه به ... عکس و توئیت جالب ...


409
... همچنین رهاسازی آب از سد ... رهاسازی از سد بوکان 70 ... احیای دریاچه ارومیه برای ...


370
مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان به دریاچه ارومیه با دبی 70متر مکعب از ابتدای آذر سال ...


845
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی گفت: 60 میلیون متر مکعب آب از سد بوکان برای احیای ...


898
گالری عکس; گالری ... گام های عملی برای احیای دریاچه ارومیه/ آب ... رود برای رهاسازی آب سد بوکان ...


961
... ستاد احیای دریاچه ارومیه مبنی بر افزایش میزان رهاسازی آب از سد بوکان ... برای ایجاد ۱۰۰ ...


284
رهاسازی آب سد بوکان ... از آغاز رهاسازی آب سد بوکان برای ... احیای دریاچه ارومیه ...


678
گام های عملی برای احیای دریاچه ارومیه/ آب مازاد سد بوکان به سمت دریاچه ارومیه روانه شد


222
... برای احیای دریاچه ارومیه ... با رهاسازی آب سد بوکان و ... عکس ماهواره ای از دریاچه ...