740
مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان به دریاچه ... احیای دریاچه ارومیه ... عکس/ دلایلی برای ...


215
... رهاسازی آب از سد بوکان به ... احیای دریاچه ارومیه و ... شده برای ورودی به مخزن سد ...


974
... آذربایجان غربی از رهاسازی بخشی از آب مخزن سد زرینه رود بوکان به سمت دریاچه ارومیه ... عکس ...


495
ستاد احیای دریاچه ارومیه. ... رهاسازی آب سد بوکان در دریاچه ارومیه ... عکس/ دریاچه ارومیه ...


780
رهاسازی آب سد بوکان برای احیای دریاچه ارومیه ; رهاسازی آب سد بوکان برای احیای ... عکس: سید ...


899
... احیای دریاچه ارومیه ... رهاسازی آب از سد بوکان با ... برای پر کردن دریاچه آب ...


626
مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان به ... ستاد احیای دریاچه ارومیه و بر ... عکس های ...


313
مرحله جدید رهاسازی آب از مخزن سدهای بوکان ... رهاسازی آب از سد ... دریاچه ارومیه برای احیای ...


348
... ستاد احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با دبی ورودی 70 ... عکس ...


692
... عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با ... برای احیای دریاچه ارومیه به ... قدس + عکس ...


105
... ستاد احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با دبی ورودی 70 ... عکس ...


524
... برای احیای دریاچه ارومیه رهاسازی ... مکعب آب از سد بوکان برای احیای دریاچه ... عکس; ویدئو ...


419
... عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با ... برای احیای دریاچه ارومیه به ... قدس + عکس ...


299
گالری عکس; گالری ... گام های عملی برای احیای دریاچه ارومیه/ آب ... رود برای رهاسازی آب سد بوکان ...


338
اتومبیل پرنده 900میلیونی+عکس; ... برای احیای دریاچه ارومیه ... رهاسازی آب از سد بوکان ...


576
... طبق مصوبه کارگروه احیای دریاچه ارومیه ... دریاچه ارومیه را برای ... رهاسازی آب سد بوکان ...


668
... رهاسازی آب از مخزن سدهای بوکان، مهاباد و زولا به سمت دریاچه ارومیه ... آب از مخزن سدهای ...


692
... اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با دبی ... احیای دریاچه ارومیه+عکس: ... برای اولین ...


214
تصاویر رهاکردن آب سد بوکان در دریاچه ... دریاچه خشک شده ارومیه ... رهاسازی آب از سد بوکان ...


290
... رهاسازی آب سد بوکان به سمت دریاچه ارومیه. ... کُردهای عراق از سلاح های آلمانی برای ... عکس ...