714
معلمان شرکتی مظلوم ترین معلمان تاریخ - ردیف ویژه برای عدالت آموزشی در بودجه سال ۹۵ اختصاص ...


813
... اختصاص یافت ... اختصاص یک ردیف ویژه برای عدالت آموزشی ... از سال 95 بدهی ...


870
... ردیف ویژه ی عدالت آموزشی ... اختصاص یافت در ... ردیف بودجه ویژه برای ...


808
... بار در بودجه 95 ردیف ویژه ای برای عدالت آموزشی در ... در بودجه سال ۹۵ اختصاص یافت ...


597
ردیف اعتباری ویژه برای عدالت آموزشی در بودجه 95؛ طرح تحصیل ... اختصاص سرانه مدارس ...


984
ایران آنلاین-اختصاص ردیف بودجه ویژه برای عدالت آموزشی : نوبخت در دومین کنفرانس توسعه و ...


898
... برای نخستین بار در بودجه 1395 ردیف ویژه‌ای برای توسعه عدالت آموزشی در ... در بودجه سال 95 و ...


141
او در سخنانش از اختصاص ردیف ویژه برای عدالت آموزشی برای ... «بحث آموزش در بودجه ‌سال ۹۵ ...


570
بودجه وزارت علوم در سال 95 رشد ... ۹۵، ردیف ویژه‌ای برای عدالت ... اختصاص یافت که در ...


256
... ویژه برای عدالت اموزشی در بودجه سال 95 اختصاص یافت . رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ...


137
... توسعه عدالت آموزشی که در ... برای اولین بار در بودجه سال 95 ردیف ویژه عدالت ...


16
ردیف ویژه برای عدالت آموزشی در بودجه سال 95 اختصاص ... قیمت چند خودروی وارداتی افزایش یافت;


943
استاندار خوزستان از اختصاص ردیف بودجه برای ... در شهرستان سراب در سال 95 ... آموزشی در ...


15
... سال تحصیلی جدید در این مجتمع، اظهار کرد: علاوه بر اختصاص یک ردیف بودجه برای عدالت آموزشی ...


673
... به اختصاص 500 سهمیه ویژه برای ... گامی در جهت تحقق عدالت آموزشی و ... در بودجه سال 95 ردیف ...


360
... توسعه عدالت آموزشی برای ... ها اختصاص یافت که در ... در بودجه 1395 ردیف ویژه‌ای ...


241
اختصاص ردیف بودجه‌ای برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در سال ... آموزشی سال ...


733
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اختصاص 500 سهمیه ویژه به جذب معلم در ...


133
... و عدالت آموزشی» برای ... دولت اختصاص یافت که ... عدالت آموزشی در بودجه 95 و ...


318
... و اختصاص یک ردیف ویژه برای عدالت آموزشی سه شوک اعتباری در نظر ... از سال 95 بدهی ...