651
... اختصاص یافت ... اختصاص یک ردیف ویژه برای عدالت آموزشی ... از سال 95 بدهی ...


686
نوبخت: یک ردیف بودجه ویژه برای توسعه سیستان و بلوچستان اختصاص یافت-مازندمجلس: معاون رئیس ...


6
... برای نخستین بار در بودجه 1395 ردیف ویژه‌ای برای توسعه عدالت آموزشی در ... در بودجه سال 95 و ...


464
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اختصاص 500 سهمیه ویژه برای جذب معلم در ...


620
... توسعه عدالت آموزشی برای ... ها اختصاص یافت که در ... در بودجه 1395 ردیف ویژه‌ای ...


943
ردیف ویژه برای عدالت آموزشی در بودجه سال 95 اختصاص ... قیمت چند خودروی وارداتی افزایش یافت;


111
بودجه وزارت علوم در سال 95 رشد پیدا می کند / دانشگاه ها در مسیر تامین ... برای دانلود ردیاب ...


198
... و اختصاص یک ردیف ویژه برای عدالت آموزشی سه شوک اعتباری در نظر ... از سال 95 بدهی ...


565
... ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه ... بودجه سال 1395 کل کشور برای ... عدالت در ...


913
اختصاص اعتبارات ویژه به ... لایحه بودجه سال 94 در ... تبصره و ردیف، بودجه برای یک سال ...


206
... در راستای نگاه ویژه وزارت ... این بخش در ردیف بودجه ... اختصاص اعتبار برای پیش ...


955
... اجتماعی و رسانه‌ای در دومین کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی» برای کاهش فقر آموزشی در ...


302
بودجه 95 + دانلود ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 95 ... برای تسریع در ... به ویژه در بخش ...


323
... در بودجه 95 ردیف ویژه ای برای عدالت اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف ...


651
... در بودجه 95 ردیف ویژه ای برای عدالت اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف ...


410
... ردیف بودجه‌ای برای عدالت ... و تربیت در سال‌های ... عدالت آموزشی در بودجه 95 و ...


180
برای نخستین بار در بودجه 1395 ردیف ویژه‌ای برای توسعه عدالت آموزشی در ... اختصاص دادیم که سال ...


251
... ویژه برای عدالت اموزشی در بودجه سال 95 اختصاص یافت . رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ...


951
بودجه 95 + دانلود ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 95 ... بودجه سال 1395 برای طرح در ... در قالب ردیف ...


826
اطلاعیه مهم در خصوص سهام عدالت/ ... تومان در بودجه سال 95 به 189.8 ... این ردیف برای حمایت ...