284
در بودجه 95، چند ردیف به موضوع مطالبات فرهنگیان و بازنشستگان و افزایش دریافتی های شاغلان از طریق اجرای رتبه بندی و توسعه عدالت آموزشی اختصاص داده شده است.


455
... برای نخستین بار در بودجه 1395 ردیف ویژه‌ای برای توسعه عدالت آموزشی در ... در بودجه سال 95 و ...


320
... اختصاص یافت ... اختصاص یک ردیف ویژه برای عدالت آموزشی ... از سال 95 بدهی ...


221
... ردیف ویژه ی عدالت آموزشی ... اختصاص یافت در ... ردیف بودجه ویژه برای ...


821
در حال حاضر عدالت در ... مجلس برای اختصاص ردیف بودجه ... بررسی بودجه سال 95 در ...


348
ردیف ویژه برای عدالت آموزشی در بودجه سال ۹۵ اختصاص یافت ... در بودجه سال 95 ردیف ویژه ...


62
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اختصاص 500 سهمیه ویژه برای جذب معلم در استان سیستان و بلوچستان گفت: همایش ملی آموزش ابتدایی و تجلیل از دکتر شکوهی نخستین وزیر آموزش و پرورش 5 ...


202
... در بودجه 95 ردیف ویژه ای برای عدالت اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف ...


681
100 میلیارد تومان برای کمک به زندانیان نیازمند اختصاص یافت ... ردیف بودجه ... در سال 1394 برای ...


987
... در بودجه 95 ردیف ویژه ای برای عدالت اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف ...


422
وزیر آموزش و پرورش از در نظر گرفته شدن ردیف ویژه برای ... که برای سال 95 است ... بودجه در ...


655
لایحه بودجه سال 1394 که برای تصویب ... ردیف در این ... عدالت اداری) در احکام ...


342
فرصت مجدد برای ثبت نام در کاردانی ... فروش ویژه بلیط ... فرهنگی آموزش در سال تحصیلی 95-96 ...


372
بودجه 95 + دانلود ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 95 ... و در ردیف ... به ویژه در بخش ...


633
فرصت مجدد برای ثبت نام در ... فروش ویژه ... دانلود رایگان آزمون های گاج در سال تحصیلی 95-96.


382
... در بودجه 95 ردیف ویژه ای برای عدالت اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف ...


180
وی با بیان اینکه، یک بند ویژه برای برابری ... که در ردیف های ... در بودجه سال آینده ...


515
فرمانداری های ویژه برای رفع ... مجلس مطرح و در ردیف بودجه ... در سال 95 میزان صادرات ...


329
... بودجه در سال 97 برای ... ویژه برای همسان سازی در ... برای اختصاص ردیف بودجه ...


591
... ها برای اختصاص سهمیه ... را تحقق عدالت آموزشی ... در بودجه سال ۹۷ ...