971
... ردیف ویژه ی عدالت آموزشی ... اختصاص یافت در ... ردیف بودجه ویژه برای ...


471
در حال حاضر عدالت در ... مجلس برای اختصاص ردیف بودجه ... بررسی بودجه سال 95 در ...


522
... در بودجه 95 ردیف ویژه ای برای عدالت اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف ...


133
100 میلیارد تومان برای کمک به زندانیان نیازمند اختصاص یافت ... ردیف بودجه ... در سال 1394 برای ...


388
... در لایحه سال 97، 2 ردیف بودجه‌ای ... آن چه در سال 95 ... ها برای کلاس‌های آموزشی.


663
... در بودجه 95 ردیف ویژه ای برای عدالت اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف ...


119
بر اساس لایحه بودجه سال 95، در ردیف ... درآمدی برای اختصاص به ... در سال 1395، تاکید ویژه ...


153
... اجتماعی اختصاص یافت. ... در بودجه سال 95، توجه ویژه‌ای به ... برای تحقق عدالت سه ...


21
متن کامل قانون بودجه 95 به ... ز- در سال 1395 به منظور تحقق ... پیشنهادی ویژه برای افزایش ...


43
بودجه 95 + دانلود ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 95 ... بودجه سال 1395 برای طرح در ... و در ردیف ...


517
بودجه 95 + دانلود ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 95 ... بودجه سال 1395 برای طرح در ... و در ردیف ...


534
... آموزشی را ردیف مستقل بودجه دانست و گفت: امسال خوشبختانه در بودجه سال ... برای بودجه سال 95 ...


45
... در بودجه 95 ردیف ویژه ای برای عدالت اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف ...


476
... اختصاص یافت. ... به بودجه سال 97 اظهار کرد: در ... تومان برای ردیف‌های استانی در ...


315
... امسال در بودجه ۳۰۰ میلیارد تومان ردیف برای ... عدالت آموزشی در ... سال 94 و 95 در بودجه ...


198
وعده های دانشگاه آزاد برای سال 97/ از ... 29 بهمن 95 گاج. سال سوم و چهارم ... که در سال 97 ...


71
... نیروگاه ها اختصاص یافت ... دولت باید برای این مهم بودجه در ... که در سال 95 از محل ...


891
ستون «وجوه اداره شده » در ردیف بودجه سال 1384 ... اختصاص خواهد یافت . ... شود در سال 1384 برای ...


923
... جانبازی برای آنها در ... صورت ویژه در قالب طرح ... استخدام در برج 2 سال 95 با مدرک ...


526
... اختصاص یافت... در بودجه ... پردیس آموزشی ویژه خواهران در ... سال گذشه که برای ...