193
امروز این باشگاه و تیم فوتبال ذوب‌آهن تشنه برد است و فقط به برد ... ذوب‌آهن تشنه برد است و ...


296
... ذوب‌اهن تشنه برد است و فقط ... رجب‌زاده: ذوب‌اهن فقط تشنه برد است/جزءِ پیرمردهای فوتبالم .


239
ذوب‌آهن فقط تشنه برد است/جزءِ پیرمردهای فوتبالم ... رجب‌زاده: ذوب‌اهن فقط تشنه برد است ...


258
رجب‌زاده: ذوب‌آهن فقط ... است/جزءِ پیرمردهای فوتبالم ... ذوب‌اهن فقط تشنه برد است/جزء ...


253
مهاجم تیم ذوب‌آهن ... دست پیدا کرده است. ... ذوب‌آهن تشنه برد است و فقط به برد فکر می ...


716
رجب زاده: جزءِ پیرمردهای ... فوتبالم. ... ذوب‌آهن فقط ... ذوب‌آهن فقط تشنه برد است/جزءِ ...


438
رجب‌زاده: ذوب‌اهن فقط تشنه برد است/جزءِ پیرمردهای فوتبالم . ... ذوب‌اهن تشنه برد است و فقط ...


987
رجب‌زاده: ذوب‌اهن فقط تشنه برد است/جزءِ پیرمردهای فوتبالم . ... ذوب‌اهن تشنه برد است و فقط ...


133
ابراهیمی بهترین هافبک ایران است/ به ژاوی باج ...


316
یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است . خشایار راد گفت: ...


186
ذوب‌آهن فقط تشنه برد است/جزءِ پیرمردهای فوتبالم ... رجب‌زاده: ذوب‌اهن فقط تشنه برد است ...


396
رجب زاده: جزءِ پیرمردهای ... فوتبالم. ... ذوب‌آهن فقط ... ذوب‌آهن فقط تشنه برد است/جزءِ ...


814
رجب‌زاده: ذوب‌اهن فقط تشنه برد است/جزءِ پیرمردهای فوتبالم . ... ذوب‌اهن تشنه برد است و فقط ...


440
رجب‌زاده: ذوب‌اهن فقط تشنه برد است/جزءِ پیرمردهای فوتبالم . ... ذوب‌اهن تشنه برد است و فقط ...


509
ابراهیمی بهترین هافبک ایران است/ به ژاوی باج ...


174
یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است . خشایار راد گفت: ...


91
پسرانی که به خون پدرانشان تشنه ... هستند که به شدت خشکسالی است.این حیوانات در یک خط به صف ...


129
... نیروهای ما تشنه خون آمریکایی‌ها هستند.به گزارش ... رئیس جمهوری که تشنه قدرت است ...


654
... نیروهای ما تشنه خون آمریکایی‌ها هستند.به گزارش ... رئیس جمهوری که تشنه قدرت است ...