839
در این آموزش متلب میخواهیم شناسایی سیستم غیر خطی ربات بازوی مسطح دو درجه آزادی توسط شبکه عصبی مصنوعی را با متلب انجام دهیم.


740
درجه ی آزادی چیست؟ تعریف درجه ی آزادی و کاربرد آن در دنیای رباتیک و ربات های صنعتی. گروه صنعتی زاگرا تولید کننده ی ربات های صنعتی


243
همان ذره اگر در یک صفحه به صورت آزادانه حرکت کند دارای دو درجه آزادی خواهد بود.


691
به واصل نهایی بازوی مكانیكی وسیله كاری ربات وصل ... هر محور مفصل یك درجه آزادی ... دو نوع مفصل ...


46
کد پروژه: 2706 . عنوان پروژه: فروش پروژه کنترل بازوی ربات دو درجه آزادی با کنترل کننده pid بهینه نرم افزار matlab


277
درس سوم: طراحی کنترل کننده تطبیقی برای بازوی ربات دو درجه آزادی


785
بازوهای ربات دو درجه آزادی کاربرد بسیار زیادی در صنایع اتوماسیون و کارخانجات دارند.


966
در این مقاله مدل سازی وکنترل امپدانس یک ربات دو درجه آزادی انعطاف پـ ذیر ارائـه شـده اسـت .


111
مسیریابی بازوی مکانیکی ربات دو درجه آزادی با استفاده از الگوریتم ژنتیک کاربرد در با نرم افزار مطلب matlab متلب حل مساله مدل دانلود فیلم آموزش فارسی رایگان


515
در این مقاله، کنترل تطبیقی با ماتریس ژاکوبین به گونهای طراحی شده است که بتواند پنجه ربات را در یک مسیر مطلوب که نزدیک به مسیر واقعی مدل مرجع است، کنترل ...


231
5/18/2013 · طراحی و ساخت ربات دو درجه آزادی اسکارا design and build SCARA 2R robot نویسندگان : احمد باقری ، فرزاد ظرافت انگیز ، رحمان خواجوند گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان رشت، صندوق پستی 3756 bagheri@guilan.ac.ir چکیده:


982
کنترل مدل مرجع تطبیقی با جبرانساز شبکه عصبی مصنوعی ربات زیرآبی خودکار6 درجه آزادی


407
محققان دانشگاه تهران توانستند برای اولین‌بار در ایران ربات ۳ درجه آزادی ... ربات پس از دو ...


240
این ربات به صورت Real Time توسط متلب کنرل میگردد www.avaelectronic.com رباتیک و مکاترونیک, کنترل, matlab, ربات, درجه, آزادی


60
این مقاله به طراحی نوین یک ربات دوپای 14 درجه آزادی و شبیه سازی حرکت آن به وسیله منحنی آماری مفاصل بدن انسان میپردازد.


832
دانلود پروژه شبیه سازی حرکت پنجه ربات دو درجه آزادی با matlab


86
پایان نامه طراحی ربات جهت اخذ درجه کارشناسی بخشی ... پروژه بررسی طراحی ربات با دو درجه آزادی.


863
هدف از انجام این پروژه بررسی طراحی ربات با دو درجه آزادی و مسائل مختلف حول این مبحث میباشد.


775
ربات از 12 درجه آزادی در قسمت پایین تنه، شامل سه درجه در هر مفصل لگن، یک درجه آزادی در مفصل ...


785
چرخ جلو دوچرخه علاوه بر دوران می تواند تغییر جهت دهد، پس از دو درجه ی آزادی ... ربات تعقیب ...